วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แผนที่สนามแม่เหล็กเซลล์แบคทีเรียและวัตถุนาโน

แผนที่สนามแม่เหล็กเซลล์แบคทีเรียและวัตถุนาโน

  • Share:

(Credit : US Department of Energy, Ames Laboratory)

นับเป็นอีกความก้าวหน้าของวงการวิทยาศาสตร์เมื่อทีมวิจัยที่นำโดยนักวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการอาเมส (Ames Laboratory) ของกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา ได้คิดค้นการสร้างแผนที่สนามแม่เหล็กของเซลล์แบคทีเรียและแม่เหล็กวัตถุนาโน (เป็นวัสดุที่มีขนาดของมิติภายนอกเป็น 1 หรือ 2 หรือ 3 มิติ) ในของเหลวที่สามารถวิจัยความละเอียดได้สูงผ่านการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ซึ่งจะช่วยในการสังเกตปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา

นักวิจัยเผยว่าการพัฒนาแผนที่สนามแม่เหล็กดังกล่าวจะทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าถึงสิ่งที่ศึกษาวิจัยได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้กระบวนการอื่นที่ยืดเยื้อใช้เวลานานกว่าจะได้คำตอบ เช่น ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการรวมนาโนโมเลกุลรวมทั้งผลกระทบจากสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ซึ่งจะช่วยให้นักวิจัยได้รับข้อมูลใหม่จำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นการพิสูจน์ว่าสามารถทำแผนที่ของสนามแม่เหล็กเซลล์แบคทีเรียและแม่เหล็กวัตถุนาโนในของเหลว ที่อยู่ในระดับนาโนเมตรด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนได้

ทั้งนี้ วิทยาการที่คิดค้นใหม่ดังกล่าวน่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพอย่างมากมายไปสู่การศึกษาวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆ ทั้งวิชาฟิสิกส์, นาโนเทคโนโลยี, การแปลงเชื้อเพลิงชีวภาพ วิศวกรรมชีวการแพทย์ และด้านเภสัชวิทยาต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้