วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มงคลโกลาหล

คัมภีร์พุทธศาสนา บอกว่าเหตุที่มนุษย์แตกตื่นวุ่นวาย จนใช้คำว่า “โกลาหล” นั้น มี 5 อย่าง

โลกจะพินาศ พระเจ้าจักรพรรดิจะอุบัติขึ้นในโลก พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลก

ทวยเทพทั้งหลายวุ่นวายค้นหาว่า อะไรคือมงคลที่แท้จริง และกาลที่ภิกษุรูปหนึ่งจะทูลถามพระพุทธเจ้าถึงข้อปฏิบัติของมุนี (ผู้รู้)

ในหนังสือสาระจากพระไตรปิฏกเล่มที่ 2 อาจารย์ อิศริยา นุตสาระ ค้นคว้าเรื่องมงคลโกลาหลมาเรียบเรียงไว้ ละเอียดพิสดาร

ชาดกเรื่องหนึ่งที่พระพุทธองค์ยกมาแสดง

ในสมัยพระเจ้ากรุงพาราณสี คนง่อยเปลี้ยเสียขาคนหนึ่ง มีวิชาดีดกรวดไปเจาะใบต้นไทร ให้เป็นรูปกระต่าย ช้าง ม้า หรือสัตว์อะไรก็ได้

ทุกๆวัน พวกเด็กจะอุ้มเขาไปใต้ต้นไทร บอกให้ดีดกรวดใส่ใบไม้ตามใจชอบ แล้วก็เอาขนมนมเนยให้เป็นรางวัล

วันหนึ่ง พระราชาพาราณสีเสด็จผ่าน เด็กๆรีบอุ้ม “บุรุษเปลี้ย” เข้าไปซ่อนในย่านไทร พระราชาเห็นก็ชอบพระทัย สั่งให้หาตัวบุรุษเปลี้ยเข้าเฝ้า มอบภารกิจ “ลับเฉพาะ” ให้ทำ

ทุกครั้งเมื่อพระราชาเสด็จออกว่าราชการแผ่นดิน ปุโรหิตปากกล้า ไม่ว่าจะมีเรื่องเล็กน้อยอะไร ก็มักจะพูดจายืดยาว จนพระราชาทรงเหลืออดเหลือทน

ทันทีที่ปุโรหิต อ้าปากพูด บุรุษเปลี้ยที่ซ่อนตัวหลังม่าน ก็ดีด “ขี้แพะ” เข้าปาก ปุโรหิตกัดฟันกลืนลงไป พออ้าปากจะพูดอีกก็ดีดกรวดเข้าใส่

หมดขี้แพะหนึ่งทะนาน พระราชาจึงบอกความจริง ปุโรหิตอับอายมาก

พระราชา ทรงให้รางวัลชุบบุรุษเปลี้ยมากมาย มีขายคนหนึ่งเลื่อมใส ขอเรียนวิชา จนเจนจบแล้ว ก็บอกอาจารย์ว่า จะเอาไปใช้กับแม่โค หรือคนที่ไม่ชอบ

บุรุษเปลี้ยทัก วัวและคนล้วนมีค่า เมื่อตายจะเอาเงินที่ไหนไปใช้ ควรเลือกดีดกรวดใส่คนกำพร้า ไร้ญาติขาดมิตร

ศิษย์บุรุษเปลี้ยออกเดินทางเจอนักบวช ก็ใช้เป็นเป้าแรกดีดกรวดเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา นักบวชนั้นเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า ชื่อ สุเนตตะ ท่านรู้ว่าถึงเวลา ก็เหาะไปนิพพานที่บรรณศาลา

ชาวบ้านเคยไปกราบไหว้ท่านกำลังสงสัย...ศิษย์บุรุษเปลี้ย ก็เข้าไปคุยอวด

“ฝีมือดีดกรวดของเราเอง”

ชาวบ้านรู้ก็ช่วยกันรุมฆ่าศิษย์บุรุษเปลี้ยตายไปเกิดเป็นเปรต ปรากฏค้อนทุบหัวแหลกแล้วตาย ฟื้นขึ้นมาก็ถูกค้อนทุบหัวต่อไปเรื่อยๆ

พระพุทธเจ้าสอนว่า คนพาลผู้มีปัญญาทราม มีตนดั่งเป็นข้าศึก เป็นผู้ทำลายและทำร้ายตนเอง เที่ยวทำกรรมชั่วทั้งกาย วาจาใจ ย่อมได้รับผลคือ ความทุกข์ ความเดือดร้อนในชีวิต

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงนิพนธ์ เรื่อง มงสูตรคำฉันท์ บทแรกไว้ดังนี้

อเสวนา จ พาลานัง ปัณฑิตา จ เสวนา ปูชา จ ปูชนียานัง เอตัมมังคลมุตตมัง

หนึ่งคือบ่คบพาล เพราะจะพาประพฤติผิด หนึ่งคบกะบัณฑิต เพราะจะพาประสบผล หนึ่งกราบและบูชา อภิปูชนีย์ชน ข้อนี้แหละมงคล อดิเรกอุดมดี

ตัวอย่าง การคบบัณฑิต นึกถึงเรื่อง ตูน บอดี้สแลม ก็ชัดเจนนะครับ แต่เรื่องการคบพาล ที่ ร.6 ท่านว่า จะพาประพฤติผิดนั้น ผมยังนึกตัวอย่างไม่ออก...ใครรู้ช่วยบอกมาที.

กิเลน ประลองเชิง

คัมภีร์พุทธศาสนา บอกว่าเหตุที่มนุษย์แตกตื่นวุ่นวาย จนใช้คำว่า “โกลาหล” นั้น มี 5 อย่าง โลกจะพินาศ พระเจ้าจักรพรรดิจะอุบัติขึ้นในโลก พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลก 7 ม.ค. 2561 10:30 7 ม.ค. 2561 10:30 ไทยรัฐ