วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รมว.แรงงาน จัด 'ตู้งาน' บริการคนหางานทั่วประเทศ ประเดิม จ.นครพนม

"บิ๊กอู๋" จัด "ตู้งาน" บริการคนหางานทั่วประเทศ ใช้บัตรประชาชนใบเดียว ประเดิม จ.นครพนม นำร่องจับคู่คนให้ตรงงาน...เมื่อวันที่ 5 ม.ค.61 ที่โรงแรมไอโฮเท็ล จ.นครพนม พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน กล่าวหลังเปิดโครงการเดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา ว่า ถือเป็นความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกระทรวงแรงงาน นายจ้าง สถานประกอบการ ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลตามแนวทางประชารัฐ เพื่อส่งมอบความสุขให้แก่ประชาชนในการสร้างงาน สร้างอาชีพ กระทรวงแรงงานได้มอบของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้าง นายจ้าง และประชาชน รวม 9 ชิ้น ‘9 ชื่นบานแรงงานชื่นใจ’ ได้แก่ ชื่นชอบ ช่างแรงงานบริการตรวจสภาพ ชื่นชม ช่างประชารัฐ บริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ชื่นบาน บ้านประชารัฐ ให้ผู้ประกันตนกู้เงินซื้อบ้าน ชื่นใจ ค่าเลี้ยงดูบุตร เพิ่มเงินสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร ชื่นจิต เพิ่มสิทธิผู้ประกันตน ชื่นสุข เรียกรับสิทธิทางเว็บไซต์ www.labour.go.th ชื่นชีวา ไร้โรคหน้าจอ ชื่นตา อาสาแรงงาน และชื่นมื่น มีงานทำ จับคู่คนให้ตรงกับงาน จัดหางานให้ตรงใจพล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า การส่งเสริมการมีงานทำเป็นเรื่องพื้นฐานสำคัญในการสร้างรายได้แก่ประชากรวัยทำงาน ซึ่งจะขับเคลื่อนและพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ขยายตัวเติบโตอย่างต่อเนื่อง และทรัพยากรมนุษย์จัดเป็นปัจจัยหลักในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของประเทศ
ดังนั้น การส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ จะนำไปสู่ การสร้างความเข้มแข็งของแรงงานที่มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ มีความเสมอภาค สามารถยืนหยัดได้ด้วยความสามารถของตนเอง เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีชีวิตที่ดีตามมาตรฐานสากล การมีหลักประกันที่ดี มีโอกาสในการทำงานที่มีคุณค่า ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย มีสภาพการจ้างที่เป็นธรรม มีสภาพแวดล้อมและสภาพการทำงานที่ปลอดภัย มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามแนวทางที่ตลาดต้องการบรรลุเป้าหมายคนไทยทุกคนมีงานทำอย่างมีคุณภาพ มีความมั่นคง สามารถพัฒนาเศรษฐกิจชาติให้เข้มแข็งต่อไปโดยการจัดงานครั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้นำนวัตกรรม ตู้งาน (Job Box) อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการมีงานทำ สามารถจับคู่คนให้ตรงกับงาน หางานได้ตรงใจ โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวในการหางาน สามารถระบุลักษณะงาน ค้นหาพื้นที่ตั้ง ชื่อบริษัท อัตราเงินรายได้ เมื่อกดทำรายการจะเชื่อมโยงไปถึงระบบการสมัครงาน โดยมีการจัด ตู้งาน (Job Box) ให้บริการทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นทางเลือกใหม่ที่สามารถหางานได้ทุกที่ทุกเวลา ควบคู่ไปกับการจัดนัดพบแรงงาน บริการแนะแนวอาชีพ การประกอบอาชีพอิสระและอาชีพเสริม ซึ่งดำเนินการอยู่แล้วตลอดปี.