วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“สมคิด” ลุยปฏิรูปภาคการเกษตร หวังดันราคาข้าว-ยางพุ่งพรวด

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวมอบนโยบายการทำงานประจำปี 2561 แก่คณะกรรมการ (บอร์ด) และผู้บริหารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและหลายรัฐบาลพยายามที่จะปฏิรูปภาคการเกษตรแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการดูแลเกษตรกรเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนยากจนที่สุดของประเทศ ดังนั้น ในปีนี้ ในฐานะที่เป็นรองนายกรัฐมนตรี คุม 7 กระทรวงเศรษฐกิจพร้อมๆ กัน จึงได้มอบนโยบายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ธ.ก.ส. และกระทรวงการคลัง ดำเนินการปฏิรูปภาคการเกษตร ซึ่งจะทำให้การปฏิรูปในครั้งนี้ ไม่ได้มีแค่แผนปฏิบัติงานเท่านั้น แต่ยังมีงบประมาณจากกระทรวงการคลัง และสินเชื่อจาก ธ.ก.ส.ในการสนับสนุน ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแน่นอน

“ล่าสุด ได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรฯ ไปร่างแผนการปฏิรูปภาคการเกษตรให้เสร็จใน 3 เดือน โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องไม่มีความเสี่ยง หากต้องการปรับเปลี่ยนการปลูกพืช หรือเปลี่ยนการประกอบอาชีพ เพราะการปลูกพืชแบบเดิมๆ ทำให้รัฐบาลต้องจ่ายเงินเข้าไปอุดหนุนสินค้าเกษตรที่ประสบกับปัญหาราคาตกต่ำ เกิดภัยแล้งและแมลงศัตรูพืชระบาดแต่ละปีรัฐบาลต้องให้เงินช่วยเหลือ 130,000 ล้านบาท จึงต้องการปฏิรูปภาคเกษตรให้ยั่งยืน ในระยะสั้นจะต้องผลักดันราคาข้าว ยางพาราให้ปรับสูงขึ้น เพราะเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มรวมกันมีมากถึง 30 ล้านคน”

ด้านนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังพร้อมให้การสนับสนุนการปฏิรูปภาคเกษตรเต็มที่ โดยในระหว่างนี้ กระทรวงเกษตรฯ จะไปร่างแผนปฏิรูปภาคการเกษตร เพื่อประเมินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ หากทำได้ทันในปีนี้ ก็จะใช้งบประมาณปี 61 หรืองบประมาณเพิ่มเติมกลางปี 61 แต่หากไม่ทันจริงๆ ก็จะใช้งบประมาณปี 62 ซึ่งขณะนี้คลังพร้อมจัดสรรงบประมาณพิเศษรองรับการปฏิรูปภาคเกษตร เพื่อปรับเปลี่ยนชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น ไม่ใช่รอรับการช่วยเหลือเหมือนเดิมทุกปี ส่วนมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการแห่งรัฐเฟส 2 คาดว่าจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในสัปดาห์หน้า.

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวมอบนโยบายการทำงานประจำปี 2561 แก่คณะกรรมการ (บอร์ด) และผู้บริหารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและหลายรัฐบาล 5 ม.ค. 2561 07:53 5 ม.ค. 2561 08:08 ไทยรัฐ