วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เสนอเข้าสภา กทม. เพิ่มค่าเสี่ยงภัย ดับเพลิง

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยถึงการพิจารณาเพิ่มเบี้ยเสี่ยงภัยให้กับเจ้าหน้าที่นักผจญเพลิง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) จากเดือนละ 5,000 บาท เป็น 8,000 บาทว่า ขณะนี้ กทม.อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลทั้งหมด เพื่อนำเข้าที่ประชุมสภา กทม. ขอความเห็นชอบและขอจัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มค่าเสี่ยงภัยให้กับเจ้าหน้าที่นักผจญเพลิง จาก 5,000 บาท ต่อเดือน เป็น 8,000 บาทต่อเดือน ซึ่งปัจจุบัน สปภ. มีจำนวนนักผจญเพลิงกว่า 1,000 ราย โดยอัตราค่าเสี่ยงภัยเดิม ตนมองว่าน้อยเกินไป เมื่อเทียบกับการเสี่ยงชีวิต เสี่ยงอันตราย เพื่อป้องกันและระงับเหตุต่างๆ อีกทั้ง กทม.ไม่ได้ปรับเพิ่มอัตราค่าเบี้ยเสี่ยงภัยดังกล่าวมาเป็นเวลานานแล้ว ประกอบกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบัน จึงเห็นว่าควรเพิ่มค่าเสี่ยงภัยให้กับเจ้าหน้าที่นักผจญเพลิง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่.

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยถึงการพิจารณาเพิ่มเบี้ยเสี่ยงภัยให้กับเจ้าหน้าที่นักผจญเพลิง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) จากเดือนละ 5,000 บาท เป็น 8,000 บาทว่า ขณะนี้ กทม.อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลทั้งหมด 5 ม.ค. 2561 01:23 5 ม.ค. 2561 04:01 ไทยรัฐ