วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เพื่อไทยลุยยื่นศาลวินิจฉัยคำสั่งคสช.ที่ 53 ชี้ขัดแย้งรัฐธรรมนูญหลายจุด

"ชูศักดิ์" เผย พท.ยกร่างคำร้องส่งศาล รธน.วินิจฉัยคำสั่ง 53/2560 สัปดาห์หน้า ซัดเร่งรีบทำขัดแย้งกันเองหลายจุด

นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขณะนี้ทีมกฎหมายของพรรคอยู่ระหว่างการยกร่างคำร้องเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ของคำสั่ง คสช.ที่ 53/2560 เท่าที่หารือร่วมกัน เห็นว่าคำสั่งดังกล่าวขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญหลายบทหลายมาตรา ทั้งในส่วนกระบวนการและเนื้อหา ซึ่งเป็นการใช้อำนาจตามอำเภอใจ ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของพรรคและสมาชิกพรรคการเมือง เพิ่มภาระให้แก่สมาชิกเกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็น โดยเข้าใจว่าจะยกร่างเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้า หลังจากนั้นจะนำเข้าหารือผู้ใหญ่ของพรรคที่มีประสบการณ์ทางกฎหมายและน่าจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญได้ในสัปดาห์ต่อไป

นายชูศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า คำสั่งดังกล่าวมีความขัดแย้งกันเองหลายจุด โดยเข้าใจว่าทีมยกร่างเป็นคนละชุดกับของกรรมาธิการ สนช. และเร่งรีบ ไม่เข้าใจเจตนารมณ์ของ พ.ร.ป.พรรคการเมืองอย่างแท้จริง เช่น คำสั่งกำหนดให้ยืนยันความเป็นสมาชิกพร้อมเสียค่าบำรุงพรรคภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ 1 เม.ย.2561 แสดงว่าจะมีสมาชิกที่ยืนยันอยู่ส่วนหนึ่ง สมมติว่ามีการยืนยันและเสียค่าบำรุง 50,000 คน เกินจำนวนสมาชิกที่ต้องกำหนดภายใน 4 ปี ที่เหลือพ้นจากสมาชิก พรรคจะต้องมีหน้าที่เรียกเก็บค่าบำรุงพรรคจากสมาชิกภายใน 180 วัน ให้ได้ 500 คน ภายใน 1 ปี ให้ได้ 5,000 คน และภายใน 4 ปี ให้ได้ 10,000 คน ตามที่เขียนไว้อยู่อีกหรือไม่ นอกจากนี้ตาม พ.ร.ป.พรรคการเมืองซึ่งถูกแก้ไข อนุญาตให้พรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นใหม่ส่งผู้สมัครได้ แม้จะจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองไม่ครบตามมาตรา 144 มีการแก้ไขมาตรา 144 ให้ทั้งพรรคเก่าและพรรคที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ส่งผู้สมัครได้ด้วยกัน แต่พรรคเก่ากลับติดปัญหาเงื่อนไขตามมาตรา 141 ที่เขียนไว้ ว่าต้องมีสาขาให้ครบถ้วนอย่างน้อยสี่สาขาตามภูมิภาคต่างๆ และระบุว่าถ้าตั้งสาขาไม่ครบจะส่งผู้สมัครไม่ได้.

"ชูศักดิ์" เผย พท.ยกร่างคำร้องส่งศาล รธน.วินิจฉัยคำสั่ง 53/2560 สัปดาห์หน้า ซัดเร่งรีบทำขัดแย้งกันเองหลายจุด 4 ม.ค. 2561 16:18 5 ม.ค. 2561 13:24 ไทยรัฐ