วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตราประทับอายุ 2,700 ปี คาดเป็นของเจ้าเมืองเยรูซาเลม

นักขุดค้นวัตถุโบราณจากสำนักงานโบราณวัตถุสถานของอิสราเอลถือชิ้นส่วนของตราประทับดินเหนียวขนาด 13×15 มิลลิเมตร ความหนา 2–3 มิลลิเมตร ชั้นผิวด้านบนเป็นภาพ 2 ภาพ ส่วนด้านล่างจารึกตัวเขียนภาษาฮิบรูโบราณ ซึ่งได้มาจากวิหารแห่งแรกของศาสนายิว คาดว่าจะเป็นของเจ้าเมืองเยรูซาเลม อายุราว 2,700 ปี ถูกขุดพบทางตะวันตกเฉียงเหนือ บริเวณลานกำแพงฝั่งตะวันตกของเมืองเยรูซาเลมเก่า.

นักขุดค้นวัตถุโบราณจากสำนักงานโบราณวัตถุสถานของอิสราเอลถือชิ้นส่วนของตราประทับดินเหนียวขนาด 13×15 มิลลิเมตร ความหนา 2–3 มิลลิเมตร ชั้นผิวด้านบนเป็นภาพ 2 ภาพ 4 ม.ค. 2561 12:05 4 ม.ค. 2561 12:08 ไทยรัฐ