วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นธป.6 (ต่อ)

โดย ซี.12

ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 6 ของศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน 52 รายได้เสนอไปแล้ว 25 ราย วันนี้เป็นส่วนที่เหลือ 27 ราย ประกอบด้วย

26.ดร.พรรณรัตน์ เกรียงวัฒนา นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 27.นายพิเชฏฐ พัฒนโชติ กรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 28.พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ จเรตำรวจ (สบ 8) สำนักงานจเรตำรวจ 29.นายภาดล ปาละนันทน์ ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดขอนแก่น 30.พล.อ.ท.มานัต วงษ์วาทย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

31.พล.อ.ยศนันท์ หร่ายเจริญ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 32.นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 33.นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด 34.นายวราวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา ประธานแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสูงสุด 35.นายวัชรพงษ์ อำนวยรักษ์สกุล คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

36.นายวิชัย ศิริประเสริฐโชค ที่ปรึกษากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 37.พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ 38.นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติธุรกิจ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 39.พล.ต.ท.วิรุฬ เอี่ยมไพจิตร์ จเรตำรวจ (สบ 8) สำนักงานจเรตำรวจ 40.พล.อ.ศุภวุฒิ อุตมะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

41.นายสมบัติ เฉลิมวุฒินันท์ ประธานบริษัท บริษัท เอเซีย โกลเด้น ไรซ์ จำกัด 42. ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 1 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 43.พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ์ 44.นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส ผู้เชี่ยวชาญประจำตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 45.นายสัญชัย จุลมนต์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด

46.นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 47.พล.ท.รศ.นพ.สุรเดช จารุจินดา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 48.นางแสงทิพย์ ยิ้มละมัย บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 49.นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ รองประธานศาลฎีกา 50.นายอนุทิน ชาญวีรกูล ประธานกรรมการ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) 51.นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 52.นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญหาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

กำหนดการรายงานตัวและมีพิธีเปิดการศึกษาอบรมในวันที่ 17 มกราคม ศกนี้ ณ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ.

“ซี.12”

ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 6 ของศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน 52 รายได้เสนอไปแล้ว 25 ราย วันนี้เป็นส่วนที่เหลือ 27 ราย ประกอบด้วย 4 ม.ค. 2561 10:46 4 ม.ค. 2561 10:46 ไทยรัฐ