วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทปทส.ขอพบ “หมออุดม” ถกเงินเดือนอาจารย์

ตามที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) และตัวแทนคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ช่วยเยียวยาและลดความเหลื่อมล้ำเรื่องเงินเดือนระหว่างครูและอาจารย์มหาวิทยาลัย ขณะที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) มีมติที่จะเดินหน้าแก้ไข กฎ ก.พ.อ. เพื่อให้มีอำนาจสามารถเยียวยาเรื่องเงินเดือนเช่นเดียวกับคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) โดยระบุว่า จะปรับแก้กฎและยื่นเรื่องเข้า ครม.ภายในระยะเวลา 3 เดือนนั้น

ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ ประธานที่ปรึกษา ทปสท.กล่าวว่า ยังไม่มีความคืบหน้า อย่างไรก็ตาม ทปสท.และผู้แทนคณาจารย์มหาวิทยาลัยได้ทำหนังสือขอเข้าพบ ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นพ.ธีระเกีรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ในวันที่ 11 ม.ค.นี้ ที่ สกอ. เพื่อหารือและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขกฎ ก.พ.อ. เนื่องจากกระบวนการแก้ไขกฎ ก.พ.อ.แม้จะนำเรื่องเข้า ครม.ได้ภายใน 3 เดือน ตามที่ รมว.ศึกษาธิการ ระบุก็ตาม แต่กระบวนการแก้ไขกฎหมายยังต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา สภานิติบัญญัติ และเสนอขอโปรดเกล้าฯ ซึ่งใช้เวลา ไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน ที่สำคัญเมื่อแก้ไขกฎ ก.พ.อ.แล้ว ก็ไม่ใช่ว่า อาจารย์จะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นได้ทันที ก.พ.อ.จะต้องนำเรื่องเสนอ ครม.ให้อนุมัติอีก ทั้งนี้เราเพียงต้องการให้ ก.พ.อ.มีอำนาจเหมือน ก.ค.ศ. เท่านั้น.

ตามที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) และตัวแทนคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ช่วยเยียวยาและลดความเหลื่อมล้ำเรื่องเงินเดือนระหว่างครูและอาจารย์มหาวิทยาลัย 4 ม.ค. 2561 02:19 4 ม.ค. 2561 03:36 ไทยรัฐ