วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ห้องซับซ้อนในมหาวิหาร

ภายในห้องที่มีความสลับซับซ้อนของมหาวิหารอาบู ซิมเบล (Abu Simbel) เป็นมหาวิหารที่ใช้หินขนาดยักษ์ 2 ก้อนมาประกอบและมีรูปปั้นของฟาโรห์ 4 พระองค์ตั้งเรียงกัน มรดกโลกแห่งนี้ แต่เดิมนั้นสร้างโดยการแกะสลักหิน ที่สร้างโดยฟาโรห์ รามเสสที่ 2 ในช่วงราชวงศ์ที่ 19 แห่งอียิปต์ เมื่อประมาณศตวรรษที่ 13 ก่อนคริสตกาล ต่อมาได้รับการบูรณะยกพื้นให้สูงขึ้นในปี พ.ศ.2511 เพื่อหลีกเลี่ยงน้ำท่วมจากน้ำใน เขื่อนอัสวาน.

เป็นมหาวิหารที่ใช้หินขนาดยักษ์ 2 ก้อนมาประกอบและมีรูปปั้นของฟาโรห์ 4 พระองค์ตั้งเรียงกัน มรดกโลกแห่งนี้ แต่เดิมนั้นสร้างโดยการแกะสลักหิน 3 ม.ค. 2561 13:16 3 ม.ค. 2561 13:16 ไทยรัฐ