วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สวดมนต์ข้ามปียิ่งใหญ่ บน "ดินแดนพุทธภูมิ"

พระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี ที่ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย.

ปีนี้พุทธศาสนิกชนและองค์กรพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ให้ความสำคัญกับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และมีการจัดพิธีกันอย่างยิ่งใหญ่หลายประเทศ

บนดินแดนพุทธภูมิสังเวชนียสถาน ที่ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ได้จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีเช่นกัน

ที่พุทธคยา เมืองคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย เนปาล และเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา เป็นประธานนำพระสงฆ์กว่า 500 รูป และชาวไทยที่ไปแสวงบุญหลายพันคน เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชา และอธิษฐานจิตเพื่อยกชีวิตขึ้นสู่ความดีก้าวข้ามจากปีเก่าสู่ปีใหม่

พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันอธิษฐานจิตถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งถือเป็นหลักชัยของแผ่นดินไทย ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ นับเป็นการสวดมนต์ข้ามปีสองแผ่นดินอย่างยิ่งใหญ่ ที่บริเวณใต้ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สังเวชนียสถานที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ ภายในบริเวณมหาเจดีย์พุทธคยา

จากใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เดินทางเข้าสู่ วัดไทยพุทธคยา ร่วมพิธีสวดนพเคราะห์ จนถึงเวลาปีใหม่ไทย จึงมีการเจริญชัยมงคลคาถา ลั่นฆ้องมงคลชัยรับปีใหม่แรก โดยร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ บทพระธัมมจักกัปปวัตนสูตรจนถึงเวลา 00.01 น. เจริญชัยมงคลคาถา ลั่นฆ้องมงคลชัยอีกครั้ง ก่อนร่วมจุดประทีป 9,999 ดวง เพื่อต้อนรับมงคลปีใหม่ 2 แผ่นดิน

รุ่งขึ้นช่วงเช้าของวันที่ 1 ม.ค.วันเริ่มต้นปีใหม่ พระธรรมโพธิวงศ์ ได้นำพุทธศาสนิกชนทั้งไทยและอินเดีย ร่วมรับบุญใหญ่แรกแห่งปี ด้วยการใส่บาตรพระสงฆ์ผู้ถือธุดงค์จำนวน 120 รูป ที่กำลังจะออกเดินธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาในแดนพุทธภูมิ เป็นระยะทาง 2,600 กม. โดยใช้เวลา 99 วัน

ขณะที่ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย สังเวชนียสถานแห่งการปรินิพพานของพระพุทธองค์ พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราฯ ได้จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีต้อนรับพุทธศักราช 2561 นำมาซึ่งความซาบซึ่งใจ และความปีติใจแก่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวพุทธจากอินเดียและชาวไทยที่เดินทาง ไปแสวงบุญจำนวนมากที่มาเข้าร่วมในพิธี และรุ่งเช้าร่วมทำบุญใส่บาตรกันเนืองแน่นยาว 3 กิโลเมตร

ส่วนที่ สวนลุมพินีวัน ประเทศเนปาล สังเวชนียสถานแห่งการประสูติของพระพุทธองค์ พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินีวัน เป็นประธานนำพระสงฆ์และชาวไทยที่ไปแสวงบุญอยู่ที่ประเทศเนปาล สวดมนต์ข้ามปีทั้งภายในและหน้าพระอุโบสถหลังใหม่ ซึ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จฯทรงตัดหวายลูกนิมิตเมื่อวันที่ 20 ต.ค.2560 ที่ผ่านมา

ถือเป็นการประกอบพิธีทางศาสนาอย่างเป็นทางการสำคัญครั้งแรก ณ พระอุโบสถบนแผ่นดินแห่งการประสูติหลังนี้ และยังเป็นนิมิตหมายที่ดีของการได้ประเดิมเริ่มต้นปีใหม่ บนแผ่นดินแห่งการประสูติของพระพุทธองค์ด้วย

ด้าน ประเทศเมียนมา ดินแดนพุทธภูมิลุ่มน้ำโขง ปีนี้ รัฐบาลสหภาพเมียนมา จัดให้มีพิธีสวดมนต์ข้ามปีและสวดพระไตรปิฎกขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบหลายร้อยปี ที่มหาเจดีย์ชเวดากอง นครย่างกุ้ง

พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เมียนมา นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 นายสุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันฯ นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร, นายสุรพล มณีพงษ์, นายเกษม มูลจันทร์, คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ, นายสมาน สุดโต เป็นตัวแทนจากสถาบันโพธิคยาฯ ที่ได้รับเชิญไปร่วมพิธี

มีพระสงฆ์จำนวนมากจาก 5 ประเทศกลุ่มลุ่มน้ำโขง และพุทธศาสนิกชนชาวเมียนมาเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้อย่างล้นหลามนับแสนคน

พิธีสวดมนต์ข้ามปีจึงเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเป็นการรวมแห่งพลังจิต เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกแผ่นดินและพุทธศาสนิกชนทุกคน.

เด่นชัย เด่นชัยประดิษฐ์

ปีนี้พุทธศาสนิกชนและองค์กรพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ให้ความสำคัญกับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และมีการจัดพิธีกันอย่างยิ่งใหญ่หลายประเทศ บนดินแดนพุทธภูมิสังเวชนียสถาน ที่ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน 3 ม.ค. 2561 00:14 3 ม.ค. 2561 00:51 ไทยรัฐ