วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เพิ่มงาน กกอ.กลั่นกรอง-ถ่วงดุลอำนาจรัฐมนตรี

เพิ่มงาน กกอ.กลั่นกรอง-ถ่วงดุลอำนาจรัฐมนตรี

  • Share:

ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ว่า ร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ที่ได้แก้ไขปรับปรุง จะตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาของประเทศ ไม่ใช่ทำเพื่อตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาเท่านั้น เช่น การผลิตบัณฑิตแต่บัณฑิตว่างงาน ซึ่งมีสาเหตุจากงบประมาณไม่เพียงพอ และค่านิยมของสังคม และการกำหนดราคาปริญญาให้ได้เงินเดือน 15,000 บาท เป็นส่วนทำให้คนมุ่งหวังเรียนให้ได้ปริญญาตรี ซึ่งเรื่องนี้ ร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา จะกำหนดให้มหาวิทยาลัยต้องส่งข้อมูลผู้เรียน เพื่อให้ฝ่ายกำหนดนโยบายได้ใช้ข้อมูลเพื่อการวางแผน และให้ข้อมูลกับสาธารณะว่าสภาพการจ้างงานในอนาคตเป็นเช่นไร

ด้าน ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอิสระฯ มีการปรับปรุง อาทิ จำนวนของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็น 18 คน และเพิ่มอำนาจของ กกอ. ให้มีอำนาจการพิจารณามากขึ้น ทำหน้าที่เป็นตัวกลั่นกรองที่สำคัญ เพื่อให้เกิดความสมดุลกับอำนาจของรัฐมนตรี คาดว่าร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษาจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ในต้นเดือน ม.ค.นี้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้