วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลื่นลมแรงมาเยี่ยมเยือน

ความแปรปรวนของสภาพอากาศและน้ำทะเลในช่วงก่อนสิ้นปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดคลื่นลมแรงพัดพาคลื่นม้วนตัวในลักษณะเคลื่อนตัวขึ้นสูง โดยซัดสาดข้ามถนนหนทางของท่าเรือที่มีประภาคารตั้งตระหง่านอยู่ปลายสุด หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามของเมืองแซงมาโล ซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่รายล้อมด้วยกำแพงขนาดใหญ่แห่งแคว้นบริททานี ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศฝรั่งเศส.

2 ม.ค. 2561 17:26 2 ม.ค. 2561 17:26 ไทยรัฐ