วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สุขสันต์วันปีใหม่

ขึ้นปีใหม่แผ่นดินใหม่ไทยสุขสันต์
ดั่งตะวันดวงใหม่ไทยก้าวหน้า
มโหธรเทวีขี่(นก)ยูงมา
ทั้งน้ำท่าธัญญาหารสมบูรณ์ดี

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมจักก้าวหน้า
มีน้องหมาเป็นเพื่อนทุกข์ล้วนสุขี
นักเลือกตั้งนั่งแหงนถ่อรอเกือบปี
ใครกรรมมีรอเข้าคุกสนุกเอย

ประยอม ซองทอง
ผู้ประพันธ์