วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อวยพรปีใหม่

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพรและบัตรอวยพรปีใหม่ ที่ภายในมีภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ ส่วนด้านขวาของบัตรมีพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9 ที่ด้านบน ด้านล่างเป็นพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ใน รัชกาลที่ 9 แก่พสกนิกรชาวไทย เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561.