วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ในหลวง พระราชทาน ส.ค.ส. แก่ปวงชนชาวไทย ในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2561

ในหลวง พระราชทาน ส.ค.ส. แก่ปวงชนชาวไทย ในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2561

  • Share:

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส.ปี 2561 อวยพรปีใหม่ แก่ปวงชนชาวไทย 

เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 31 ธ.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส เนื่องในวารดิถีวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 แก่ประชาชนชาวไทย เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ความว่า บัดนี้ถือวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ข้ามเจ้าขอถือโอกาสนี้ ส่งความปรารถนาดี และอำนวยพรแก่ทุกๆ ท่านให้มีความสุข ความเจริญ ให้มีกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญาที่แจ่มใส เข้มแข็ง ตลอดจนประสบความสุขความเจริญ อันเป็นมงคลยิ่งๆ ขึ้นไป

ในรอบปีที่แล้ว บ้านเมืองของเราได้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายอย่าง ดังที่ท่านทั้งหลายก็คงจะตระหนักทราบดีอยู่แล้ว แต่ไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆ จะเกิดขึ้น เราคนไทยก็สามารถฝ่าฟันไปด้วยกันได้อย่างดี ด้วยความขันติ ใจเย็น ค่อยคิดค่อยทำไปอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่น ด้วยสติและเหตุผลอันพอเหมาะพอควร เพื่อประโยชน์ และความสุขของประเทศชาติและประชาชน