วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อธิบดี สถ. ชวนคนไทยร่วมมอบของขวัญปีใหม่ให้แผ่นดินไทย

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ชวนคนไทยร่วมมอบของขวัญปีใหม่ให้แผ่นดินไทย พร้อมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

วันที่ 31 ธ.ค. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ในปี 2561 นี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมมือกับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 7,850 แห่ง ในการรณรงค์เชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลง จนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอากาศวิปริตแปรปรวน ให้เข้ามาร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก หรือ อถล. เพื่อร่วมมือกันดูแลครอบครัวให้รู้จักคัดแยกขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะพิษ รวมทั้งเป็นผู้นำในการสร้างจิตสำนึกให้แก่คนในครอบครัว ชุมชน ตำบล และหมู่บ้าน ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยใช้หลัก 3Rs หรือ 3ช : ใช้น้อย Reduce ใช้ซ้ำ Reuse และนำมาผลิตเพื่อใช้ใหม่ Recycle โดยเริ่มจากการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมตั้งแต่ในวัยเด็ก ให้รวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเพื่อช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และถ่ายทอดความรู้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับบุคคลหรือประชาชน

โดยกรมฯ ตั้งเป้าหมายในการรณรงค์รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ให้ได้อย่างน้อยครอบครัวละ 1 คน และเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆ ต่อประเทศชาติ และเป็นสิริมงคลต่อทุกคนร่วมกันนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ถือโอกาสเนื่องในวันเริ่มต้นปีใหม่ 1 มกราคมนี้ เชิญชวนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และชาวไทยทุกคนได้ร่วมกันมอบของขวัญปีใหม่ให้แผ่นดินไทย ด้วยการไปร่วมทำบุญใส่บาตรกับครอบครัวในเช้าวันปีใหม่อย่างคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เช่น ใช้ภาชนะ อาทิ ตะกร้า ถาด ปิ่นโต ถุงผ้า และวัสดุจากธรรมชาติ พยายามลดการใช้พลาสติกให้มากที่สุด รวมถึงช่วยกันนำขยะไปทิ้งให้ลงถังขยะ หรือทิ้งในจุดที่เตรียมไว้ โดยทำการคัดแยกขยะก่อนทิ้งด้วย เพื่อให้วันขึ้นปีใหม่เป็นวันแห่งการทำบุญ และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทำคุณงามความดีเพื่อแผ่นดิน

นอกจากนี้ อธิบดีได้กล่าวต่อว่า ภายหลังจากกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่นี้ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จะร่วมกันเชิญชวนผู้ที่มาร่วมกิจกรรมเก็บขยะมูลฝอยไปทิ้งในถังขยะตามประเภทต่างๆ ด้วย เช่น ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และขยะอินทรีย์ หรือเศษอาหาร เป็นต้น เพราะพวกเราชาวท้องถิ่น และกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จะร่วมกันทำความดีทดแทนคุณแผ่นดิน และเป็นเครือข่ายจิตอาสาในการอุทิศตนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของพวกเรา สำหรับประชาชนที่สนใจสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ยังสามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศ และสามารถติดตามการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงป้ายประกาศในสถานที่ต่างๆ ได้

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ชวนคนไทยร่วมมอบของขวัญปีใหม่ให้แผ่นดินไทย พร้อมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 31 ธ.ค. 2560 14:11 31 ธ.ค. 2560 15:00 ไทยรัฐ