วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เผยโฉมจราจรภูมิภาค 61 ถนนลอดป่า อุโมงค์เชื่อมเมือง ทำคลอดรถไฟฟ้าท้องถิ่น

เพราะการพัฒนาการคมนาคมขนส่ง คือยุทธศาสตร์หนึ่งในการพัฒนาประเทศ ด้วยเหตุนี้ กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น ทุกยุคทุกสมัยจึงเดินหน้าตามยุทธศาสตร์นี้อย่างต่อเนื่อง
และปี 2561 ที่กำลังมาถึงนี้ ตามจังหวัดภูมิภาคต่างๆ จะมีโครงการจราจรขนส่งหลายโครงการ เริ่มลงมือดำเนินการ

และหลายโครงการกำหนดแล้วเสร็จและเตรียมเปิดใช้ ทั้งโครงการที่เชื่อมการเดินทางในเมือง โครงการที่เชื่อมการเดินทางระหว่างเมือง.....

และโครงการที่เชื่อมการเดินทางในป่า!!!!!!

OOOO

ทางลอดแม่โจ้เชื่อมเมืองเชียงใหม่

โครงการนี้รับผิดชอบโดยกรมทางหลวง เป็นการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับทางหลวงหมายเลข 1001 รวมขยายสะพานข้ามแม่น้ำปิง จ.เชียงใหม่ ระหว่าง กม.93+960 ถึง กม.97+000 ความยาว 3.04 กม. แยกเป็น 1.งานก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกแม่โจ้ ขนาด 6 ช่องจราจรไปกลับ ความยาว 533 เมตร 2.งานขยายความกว้างสะพานข้ามแม่น้ำปิง หรือสะพานฟ้าฮ่าม จาก 4 เป็น 6 ช่องจราจร และก่อสร้างสะพานคู่ขนาน ขนาด 2 ช่องจราจร ความยาว 320 เมตร และ 3.งานขยายทางหลวงหมายเลข 11 จาก 4 เป็น 6 ช่องจราจร และขยายถนนคู่ขนานเป็น 3 ช่องจราจร

งานก่อสร้างเริ่มลงมือเมื่อปี 2558 เมื่อแล้วเสร็จจะช่วยแก้ปัญหาจราจรรอบเมืองเชียงใหม่และแก้คอขวดสะพานข้ามแม่น้ำปิง โดยใช้งบประมาณ 1,172 ล้านบาท ปัจจุบันงานคืบหน้ารวมกว่า 80% ขณะที่งานส่วนอุโมงค์คืบหน้าแล้วกว่า 90% ตามสัญญากำหนดแล้วเสร็จในเดือน มี.ค.2561 แต่โครงการมีความล่าช้า เพราะติดปัญหารื้อย้ายท่อประปา รวมทั้งแบบการก่อสร้างบางส่วนถูกคัดค้านจากประชาชนในท้องถิ่นว่าไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมล้านนา จึงต้องใช้เวลาในการแก้แบบ ทว่า คาดว่าโครงการจะสามารถเปิดใช้ได้ก่อนเทศกาลสงกรานต์ 2561 นี้

อุโมงค์–ทางยกระดับเชื่อมป่าทับลาน

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ คือ การขยายทางหลวงหมายเลข 304 โดยโครงการแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ขยายทางสาย อ.กบินทร์บุรี-อ.ปักธงชัย หรือทางเชื่อมผืนป่า จาก 2 เลนเป็น 4 เลนมีบริษัทอิตาเลียนไทยฯ เป็นผู้ก่อสร้าง งบประมาณ 1,319 ล้านบาท เริ่มงานเมื่อ 17 ก.ค.2558 ล่าสุดผลงานคืบหน้ากว่า 70-80%

ส่วนที่ 2 คือ ขยายทางสาย อ.กบินทร์บุรี-อ.วังน้ำเขียว ตอน 3 นครราชสีมา-ปราจีนบุรี (ส่วนที่ 1) ระยะทาง 8.8 กม. และส่วนที่ 3 คือ ขยายทางสาย อ.กบินทร์บุรี-อ.วังน้ำเขียว ตอน 3 นครราชสีมา-ปราจีนบุรี (ส่วนที่ 2) ระยะทาง 6.7 กม. ผลงานล่าสุดคืบหน้า 50% และ 20% ลำดับ

ย้อนกลับมาที่งานในส่วนแรก คือ ทางสาย อ.กบินทร์บุรี-อ.ปักธงชัย หรือทางเชื่อมผืนป่า (ทับลาน-เขาใหญ่)...ความน่าสนใจของโครงการคือการขยายทางเดิมที่เป็นถนนทางเลียบเขา จากขนาด 2 เลน เป็นขนาด 4 เลน และเนื่องจากมีพื้นที่จำกัด การก่อสร้างจึงต้องระเบิดภูเขาด้านข้าง ฝั่งอุทยานแห่งชาติทับลาน เข้าไป 40 เมตร เพื่อปรับเป็นพื้นที่ราบในการก่อสร้าง โดยช่วงแรกบริเวณ กม.ที่ 27 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแอ่งน้ำ จึงก่อสร้างเป็นสะพานยกระดับไปกลับ ฝั่งละ 2 เลน ความยาว 600 เมตร พร้อมปรับพื้นที่ด้านล่างเป็นสภาพป่า เพื่อให้สัตว์ป่าเดินลอดผ่านไปมา ระหว่างอุทยาน แห่งชาติทับลาน กับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

จากนั้นในเส้นทางช่วงที่ 2 บริเวณ กม.ที่ 28 ที่เป็นเส้นทางระหว่างช่องเขา ได้ก่อสร้างเป็นอุโมงค์ทางลอด 2 ช่วง ช่วงแรก ความยาว 280 เมตร ช่วงที่สอง 180 เมตร โดยใช้คอนกรีตครึ่งวงกลมติดตั้งบนพื้นทางเป็นช่องทางอุโมงค์สำหรับรถวิ่งผ่าน จากนั้นจึงใช้ดินปิดกลบอุโมงค์ด้านบน ยกเว้นจุดทางเข้าออก และปรับสภาพให้เป็นพื้นที่ป่า เพื่อให้สัตว์ป่าเดินผ่านไปมา

การก่อสร้างช่วงนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี 2561!!!!

มอเตอร์เวย์ขยายถึงมาบตาพุด

ทางด้านการเดินทางระหว่างเมือง กรมทางหลวงมีโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง มอเตอร์เวย์สายพัทยา–มาบตาพุด ที่ต่อเชื่อมจากมอเตอร์เวย์สายกรุงเทพฯ–ชลบุรีเดิม ไปสิ้นสุดที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด ระยะทาง 32 กม. ขณะนี้ผลงานคืบหน้ากว่า 40% กำหนดแล้วเสร็จปลายปี 2561 ขณะที่มอเตอร์เวย์สายกรุงเทพฯ–
ชลบุรี ที่ก่อสร้างด่านเพิ่มเติมอีก 5 แห่ง คือ ด่านบ้านบึง ด่านบางพระ ด่านหนองขาม ด่านโป่ง และด่านพัทยา เสร็จเรียบร้อยแล้ว กรมทางหลวงจะเก็บค่าผ่านทางแบบระบบปิด ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2561

ส่วนมอเตอร์เวย์สายใหม่ บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กม. ที่มีบริษัทอิตาเลียนไทยฯ เป็นผู้ก่อสร้าง และเริ่มสัญญาเมื่อวันที่ 21 มิ.ย.2559 ขณะนี้มีความคืบหน้าประมาณ 60% กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา ธ.ค.2561 ที่เหลือจะทยอยเสร็จในปี 2562

ทช.หนุนท่องเที่ยวเชื่อมชายแดน

ขณะเดียวกัน กรมทางหลวงชนบท (ทช.) มีโครงการก่อสร้างเพื่อสนับสนุนการขนส่ง เช่น โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับบนทางหลวงหมายเลข 33-ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ ประกอบด้วย สะพานยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 33 เป็นทางเชื่อมเข้าสู่ถนนของโครงการถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 33-ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก แล้วเสร็จเดือน เม.ย.2561

เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชายแดน ได้แก่ ทางหลวงชนบทสาย สข.1027 แยกทางหลวงหมายเลข 4-ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จังหวัดสงขลา เป็นถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ระยะทาง 12.72 กม. งบ 110 ล้านบาท แล้วเสร็จเดือน มี.ค.2561

รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว คือ โครงการปรับปรุงโครงข่ายถนนเลียบชายฝั่งทะเลและก่อสร้างทางเชื่อมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวด้านตะวันตกของอ่าวไทย ถนนสายแยก ทล.3201–บ้านบางจาก อ.ปะทิว จังหวัดชุมพร เริ่มต้นที่ กม.8+373 ถึง กม.16+967 ระยะทาง 8.5 กม. แล้วเสร็จเดือน ม.ค.2561

รถไฟฟ้าภูมิภาคออกสตาร์ต

นอกจากการพัฒนาโครงข่ายถนนแล้ว ปีนี้กระทรวงคมนาคม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระบบรางในจังหวัดภูมิภาคหลายจังหวัด เริ่มตั้งแต่จังหวัดภูเก็ต สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สนข. ได้ศึกษาออกแบบเรียบร้อยแล้ว เป็นรูปแบบรถไฟฟ้ารางเบา (Tramway) ระยะทาง 58.52 กม. ตามแนวทางหลวงหมายเลข 402 ทั้งทางระดับดินและยกระดับ (ที่สนามบินภูเก็ต) เริ่มจากสถานีรถไฟท่านุ่น จ.พังงา สิ้นสุดที่ 5 แยกฉลอง ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก มีสถานีรวม 24 สถานี ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมมอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รฟม. รับผิดชอบโครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างวิเคราะห์ความเหมาะสมให้เอกชนลงทุน (PPP) คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในกลางปีนี้

จังหวัดขอนแก่น สนข.เสนอรูปแบบเป็นรถไฟฟ้ารางเบาเช่นกัน สายนำร่องเป็นเส้นทางเหนือ-ใต้ เส้นทางสำราญ-ท่าพระ ระยะทาง 22.80 กม. เป็นทางระดับดิน 15.07 กม. ยกระดับ 7.27 กม. มีสถานี 16 สถานี แยกเป็นระดับดิน 10 สถานี ยกระดับ 6 สถานี ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนรูปแบบการลงทุนยังไม่ได้ข้อยุติ เนื่องจาก สนข.เสนอให้ใช้รูปแบบรัฐลงทุนเวนคืน และให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ขณะที่ทางท้องถิ่น เสนอขอลงทุนเอง

นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ สนข.เสนอรูปแบบรถไฟฟ้ารางเบา 3 เส้นทาง พร้อมการจัดรถโดยสารสาธารณะขนาดรอง 7 เส้นทาง ล่าสุดกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้ รฟม.วิเคราะห์ความเหมาะสมของเส้นทาง จังหวัดนครราชสีมา สนข.เสนอทำรถไฟฟ้าโมโนเรล 2 เส้นทาง เส้นทางแรก สายสีเขียว ตลาดเซฟวัน ถนนทุขมนตรี สถานคุ้มครองพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ ระยะทาง 11.7 กม. และสายสีส้ม แยกประโดก-ถนนช้างเผือก-คูเมืองเก่า 9.81 กม. ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอกระทรวงคมนาคม และ ครม.เห็นชอบ

เดินหน้าทางคู่–ความเร็วสูง

ทางด้านการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีโครงการรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐาน 1.435 เมตร หรือรถไฟฟ้าความเร็วสูง เส้นทาง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา-หนองคาย ระยะที่ 1 แบ่งเป็น 2 ช่วง จากกรุงเทพฯ-แก่งคอย, จากแก่งคอย-โคราช แบ่งการก่อสร้างเป็น 4 สัญญา สัญญาที่ 1 กลางดง-ปางอโศก เริ่มก่อสร้างปลายปี 2560 อีก 3 ช่วง จากปากช่อง-คลองขนานจิตร, แก่งคอย-โคราช และแก่งคอย-บางซื่อ จะเริ่มทยอยประมูลก่อสร้างเดือนในเดือน มี.ค.2561

โครงการนี้เป็นโครงการความร่วมมือรัฐบาลไทย-จีน ไทยเป็นผู้พัฒนาเชิงพาณิชย์ในสถานีรถไฟและพื้นที่ด้านข้าง งานก่อสร้างโยธาให้ผู้รับเหมาไทยดำเนินการ ใช้วัสดุอุปกรณ์ในไทยมากที่สุด ต้องไม่มีการนำแรงงานจากจีน ยกเว้นผู้เชี่ยวชาญ ส่วนผู้ที่ขับรถไฟเป็นบุคลากรไทยนับตั้งแต่เปิดให้บริการ ส่วนระยะที่ 2 โคราช-หนองคาย ระยะทาง 355 กม. คาดว่าปี 2561 จะเริ่มศึกษาออกแบบ โดยมีจีนเป็นที่ปรึกษา

นอกจากนี้ รฟท.ยังมีโครงการรถไฟทางคู่ขนาด 1 เมตร จำนวน 5 เส้นทาง ได้แก่ ช่วงมาบกะเบา–ชุมทางจิระ, ช่วงนครปฐม–หัวหิน, ช่วงประจวบคีรีขันธ์–ชุมพร, ช่วงหัวหิน–ประจวบคีรีขันธ์ และช่วงลพบุรี–ปากน้ำโพ รฟท.ได้ประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ จะเริ่มก่อสร้างปี 2561.

ฝ่ายข่าว กทม.–จราจร รายงาน

เพราะการพัฒนาการคมนาคมขนส่ง คือยุทธศาสตร์หนึ่งในการพัฒนาประเทศ 31 ธ.ค. 2560 12:46 31 ธ.ค. 2560 12:50 ไทยรัฐ