วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สวัสดีปีใหม่ 2561 เปิดใจ นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย

บันทึกตีตราลับของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 0602.524/9198 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2534 เป็นจุดเริ่มต้นที่ให้ผู้เขียนเปิดฟ้าส่องโลกคนแรก คือ ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่ง ปจผ.4 (ต่อต้านข่าวกรอง) กก.2 บก.อก.ตชด. ไปสหภาพโซเวียตและตระเวนโลกนำความรู้และประสบการณ์
กลับมารับใช้ประเทศชาติและประชาชนคนไทย

พุทธทศวรรษ 2540 เปิดฟ้าส่องโลกเป็นคอลัมน์ประจำหน้า 2 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและตีพิมพ์ติดต่อมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 20 ปี และ พ.ศ.2561 ก็จะเข้าสู่ปีที่ 22

นอกจากสื่อหนังสือพิมพ์ ผู้เขียนเปิดฟ้าส่องโลกยังทำสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อบรรยาย สื่อวรรณกรรม และสื่ออินเตอร์เน็ต เพื่อให้มีการสื่อสารทางข้อมูลได้หลายรูปแบบ

พุทธทศวรรษ 2560 สื่ออินเตอร์เน็ตถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง ปัจจุบันจึงมีเปิดฟ้าส่องโลก และเปิดฟ้าภาษาโลกออนไลน์รับใช้ใน https://www.thairath.co.th  พร้อมฉบับพิมพ์เป็นเล่มด้วย

ไม่ว่าจะสื่อแบบเก่าและแบบใหม่ เปิดฟ้าส่องโลกและเปิดฟ้าภาษาโลกก็ยังคงรับใช้ความเป็นไปของโลกใบนี้ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมเหมือนเดิม

ที่เพิ่มเติมจากพุทธทศวรรษเก่าก็คือ มีการสื่อสารสองทางระหว่างผู้เขียนและผู้อ่านได้ไวขึ้น แต่เดิมผู้อ่านส่งจดหมาย ไปรษณียบัตร โทรสาร มาถึงผู้เขียน วันนี้ผู้อ่านสื่อสารกลับได้ทันทีทางไลน์แอทไอดี @ntp5 ทำให้ผู้เขียนรับใช้ได้ตรงที่ผู้อ่าน ส่วนใหญ่ต้องการ

ศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ผู้เขียนเปิดฟ้าส่องโลกขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมายังผู้อ่านท่านผู้เจริญ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และของสมาชิกราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ จงคุ้มครองและดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้อ่านเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย มีแต่ความสุขสมบูรณ์พูนผลด้วยสิ่งพึงปรารถนาทุกประการเทอญ.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย

ศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ผู้เขียนเปิดฟ้าส่องโลกขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมายังผู้อ่านท่านผู้เจริญ 31 ธ.ค. 2560 12:03 31 ธ.ค. 2560 12:03 ไทยรัฐ