วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระเสด็จนิราศฟ้า ปวงประชาโศกอาลัย

ปี พ.ศ.2560 เป็นปีเศร้ากำสรวลของไพร่ฟ้าประชาไทย

นับแต่วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 วินาทีที่สำนักพระราชวังออกประกาศว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทรา ธิราช บรมนาถบพิตร” สวรรคต กาลนั้นแผ่นดินเสมือนร่ำไห้

ตลอดปี พ.ศ.2560 ประเทศไทยเสมือนนครโศกาลัย มองไปทางไหนพบแต่คนใบหน้าเศร้าหมอง และสวมใส่อาภรณ์สีดำ ในแต่ละวัน พากันหลั่งไหลเข้ามากราบพระบรมศพทั่วสารทิศด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ ศาสนา และ ภูมิภาคใด ต่างต่อแถวกันยาวเหยียด แม้แดดจะแรงร้อน ฝอยฝนจะพร่างหนาวเย็นเพียงใด แรงศรัทธาแด่องค์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ก็มิอาจคลอนคลาย

ภาพไพร่ฟ้าประชาไทยถือร่มรายเรียงรอเข้ากราบพระบรมศพ แพร่กำจายไปทั้งโลก บางช่วงเวลา เสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีกลั้วเสียงร่ำไห้ดังขึ้นมาเป็นระยะๆ พลังแห่งศรัทธาในพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มิเพียงแต่ปวงประชาไทย หาก ยังอยู่ในใจของคนทั้งโลก ดังจะเห็นได้จากพระราชสาส์น และ คำแสดงอาลัยต่างๆที่หลั่งไหลเข้ามาจากทั่วทุกมุมโลก

ตัวเลขของผู้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สำนักพระราชวังสรุปยอดรวมประชาชน และประกาศออกมาอย่างเป็นทางการรวมทั้งสิ้น 337 วัน มีจำนวน 12.73 ล้านคน และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศล 889.54 ล้านบาท

ห้วงเวลาตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 วันสวรรคต ถึงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 วันถวายพระเพลิงพระบรมศพ จิตอาสา หลากหลายแขนงงาน ต่างหลอมใจกันอุทิศแรงกาย สร้างสรรค์สิ่งดีงามถวายเป็นพระราชกุศล อาทิ จิตอาสาจัดทำดอกไม้จันทน์ จิตอาสาแต่งแต้มสีตกแต่งพระเมรุมาศและสัตว์หิมพานต์หลาก หลายชนิด

กลางกระแสธารพสกนิกรหลั่งไหลเข้ากราบพระบรมศพ สำนักพระราชวัง กรมศิลปากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดสร้างพระเมรุมาศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เป็นพระ เมรุมาศทรงบุษบกเก้ายอด ประดิษฐานอยู่บนฐานชาลาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยกพื้น 3 ชั้น รายรอบไปด้วยเทพยดา ทวารบาล และสัตว์หิมพานต์นานาชนิด ประหนึ่งสวรรค์บนดิน

หน่วยงานราชการและเอกชนต่างสร้างสรรค์หลากสิ่งเพื่อเป็นอนุสรณ์ อาทิ หนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 อาทิ หนังสือรวมบทกวีแสดงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ เช่น สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร จัดทำหนังสือ 89 พรรษาแห่งภูมิพลังแผ่นดิน, สถาบันกวีนิพนธ์ไทยจัดทำหนังสือ มงกุฎฟ้า, สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดทำหนังสือพ่อ และแผ่นดิน เป็นต้น

ส่วนสำนักพิมพ์ นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ต่างจัดทำหนังสือฉบับพิเศษ เพื่อบันทึกพระราชกรณียกิจ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 กันอย่างทั่วถ้วนและหลากหลาย แต่ละเล่มได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จนเกิดเป็นกระแสหนังสือ “ในหลวง” อยู่นานนับปี

รวมทั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ที่ได้จัดทำฉบับพิเศษ “100 วัน น้อมอาลัยถวายในหลวงภูมิพล” โดยใช้เทคโนโลยี AR ทำเป็นหนังสือพิมพ์ แสง สี เสียง และสื่อประสมอย่างเต็มรูปแบบ มียอดจำหน่ายสูงสุดถึง 3 ล้านฉบับ และยังได้จัดทำฉบับพิเศษ “ส่งใจสู่ฟ้าอาลัยพ่อ” ระหว่างวันที่ 13-27 ตุลาคม 2560 ด้วยเทคนิค AR เช่นกัน นับเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของวงการหนังสือพิมพ์ไทย

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 วันแห่ง ความโศกเศร้าของปวงประชาไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เสด็จ พระราชดำเนินยังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการอัญเชิญขบวนเชิญพระบรม ศพโดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศไปยังพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี เฝ้าฯรับเสด็จพร้อมด้วยพระ บรมวงศานุวงศ์

ตลอดเส้นทางริ้วขบวนผ่าน ประชาชนเฝ้ารอสักการะริมทางคลาคล่ำ ต้นไม้ ดอกไม้ และกำแพงที่เคยมองเห็นถนัด เลือนไปด้วยปวงประชามารายเรียง คนต่างนั่งหมอบ กราบ ถือพระบรมฉายาลักษณ์ หรือไม่ก็พนมมือ แต่ละดวงตาเศร้าหมองแลมิอาจกลั้นน้ำตาแห่งความโศกาดูรเอาไว้ได้

หลังริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมศพเวียนรอบพระเมรุมาศ 3 รอบ เจ้าพนักงานประดิษฐานพระบรมโกศบนพระจิตกาธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เสด็จขึ้นพระเมรุมาศทางบันไดด้านตะวันตก ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ กราบถวายบังคมพระบรมศพ

คืนวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลาราว 23.30 น. ม่าน ควันสีหม่นลอยอ้อยอิ่งขึ้นเหนือพระเมรุมาศ ท่ามกลางสายตาพสกนิกรคลาคล่ำในอาณาบริเวณ แต่ละคนต่างทรุดกายลงกราบไปทางพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

พลันเสียงสะอื้นไห้หวนมาอีกครั้ง อย่างมิอาจหักห้ามใจ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 แม้นจักสถิตทิพย์พิมานสถานใด พระมหากรุณาธิคุณในพระองค์ ย่อมจารึกไว้ในแผ่นดินไทยนิรันดร์กาล.

ปี พ.ศ.2560 เป็นปีเศร้ากำสรวลของไพร่ฟ้าประชาไทย 31 ธ.ค. 2560 10:42 31 ธ.ค. 2560 10:45 ไทยรัฐ