วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โพลเผย ปี 61 คนไทยอยากให้ นายกฯ 'พัฒนาเศรษฐกิจให้ประชาชนกินดีอยู่ดี'

โพลเผย ปี 61 คนไทยอยากให้ นายกฯ 'พัฒนาเศรษฐกิจให้ประชาชนกินดีอยู่ดี'

  • Share:

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจสิ่งที่คนไทยอยากได้ ในปี 2561 อยากให้นายกฯ ‘พัฒนาเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนกินดีอยู่ดี’ รวมทั้งอยากให้คนไทยด้วยกัน สามัคคี มีน้ำใจ ช่วยเหลือกัน..

วันที่ 31 ธ.ค.60 การเข้าสู่ปีใหม่ เป็นช่วงที่คนไทยต่างคาดหวังว่าจะมีสิ่งใหม่ๆ ที่ดีเกิดขึ้นทั้งกับตนเอง ครอบครัว และสังคม ในปีใหม่ 2561 ที่จะมาถึงนี้ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อความต้องการในปี 2561 เพื่อทราบว่าประชาชนอยากได้อะไรจากบุคคลสำคัญในบ้านเมือง จำนวน 1,143 คน ระหว่างวันที่ 25-30 ธ.ค.60 สรุปผลได้ดังนี้

สำหรับสิ่งที่คนไทยอยากได้จาก ‘นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์’ ร้อยละ 55.65 คือ พัฒนาเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนกินดีอยู่ดี ร้อยละ 25.30 บริหารประเทศให้เจริญก้าวหน้า มั่นคง ร้อยละ 23.51 ทำตามสัญญา มีการเลือกตั้ง ส่วนสิ่งที่อยากได้จากนายธนาคาร ร้อยละ 68.75 คือ ลดดอกเบี้ยเงินกู้ เพิ่มดอกเบี้ยเงินฝาก ร้อยละ 24.50 ปล่อยกู้ง่าย ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ให้โอกาสคนจน ร้อยละ 18.75 ไม่เอาเปรียบ ยุติธรรม มีจรรยาบรรณ

ขณะที่ สิ่งที่อยากได้จากดารา/นักแสดง ร้อย 62.50 คือ มีผลงานดีๆ ออกมาให้ดู ร้อยละ 33.09 คือ เป็นแบบอย่างที่ดี ช่วยเหลือสังคม ส่วนสิ่งที่อยากได้จากนักกีฬา ร้อยละ 58.47 คว้าชัยชนะ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ร้อยละ 40.58 คือ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน มีน้ำใจนักกีฬา

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่อยากได้จากคนไทยด้วยกัน ร้อยละ 71.40 อยากให้ สามัคคี มีน้ำใจ ช่วยเหลือกัน ร้อยละ 35.70 อยากให้ทำความดี ทำเพื่อส่วนรวม เห็นแก่บ้านเมือง สำหรับในฐานะคนไทยอยากให้อะไรกับประเทศในปี 2561 ร้อยละ 59.09 อยากเป็นคนดี ทำตามรอยพ่อ ร้อยละ 52.06 อยากสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ รักและสามัคคีกัน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้