วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

‘ฟอนซา’ ตั้งกก.ร่างคุณสมบัติ สรรหาผู้ว่ากกท. วาง 'พิมล' ปธ.

"พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย" ประธานสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ ตั้งคณะทำงานร่างคุณสมบัติของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อนำไปประกอบในการสรรหาผู้ว่าการคนใหม่ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม โดยนายพิมล ศรีวิกรม์ เป็นประธาน และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 ม.ค.นี้...

วันที่ 31 ธ.ค.60 ตามที่นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้สหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ (ฟอนซา) ร่างคุณสมบัติของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปประกอบ ในการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นไปอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์และยุติธรรม พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย ประธานสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ ได้แต่งตั้งคณะทำงานร่างคุณสมบัติของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. โดยมีองค์ประกอบคือ นายสมควร รวิรัช นายมนตรี ไชยพันธุ์ และนายณัฎฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ เป็นที่ปรึกษา นายพิมล ศรีวิกรม์ เป็นประธาน พลตำรวจตรีสุรพงษ์ อาริยะมงคล เป็นรองประธาน นายกิตตน์สมบัติ เอื้อมมงคล นาวาตรี ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ 

พลโทภิญโญ เข็มเพชร พลตำรวจตรี นรศักดิ์ เหมนิธิ เป็นกรรมการ ดร.สิริลักษ์ ทัดมั่น เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้มีหน้าที่ในการพิจารณาเสนอร่างคุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำไปพิจารณาประกอบการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 ม.ค. 2563

"พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย" ประธานสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ ตั้งคณะทำงานร่างคุณสมบัติของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์... 31 ธ.ค. 2560 07:22 31 ธ.ค. 2560 14:40 ไทยรัฐ