วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลาทีปีไก่

โบกมือลาฟ้าปีไก่ไทยแสนเศร้า
พระผ่านฟ้าคืนสู่สรวงห้วงสวรรค์
เจ็ดสิบปีครองไทยโดยทศธรรม
ราษฎร์โศกศัลย์ถึงพระเดชพระเมตตา

กว่าสี่พันโครงการหลวงห่วงชาวโลก
จึ่งวิโยกทั้งเทศไทยไปทั่วหล้า
น้อมสำนึกรำลึกคุณพระกรุณา
ปวงประชาสถิตในใจนิรันดร์

ประยอม ซองทอง
ผู้ประพันธ์

โบกมือลาฟ้าปีไก่ไทยแสนเศร้า พระผ่านฟ้าคืนสู่สรวงห้วงสวรรค์ เจ็ดสิบปีครองไทยโดยทศธรรม ราษฎร์โศกศัลย์ถึงพระเดชพระเมตตา... 31 ธ.ค. 2560 01:48 31 ธ.ค. 2560 02:12 ไทยรัฐ