วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลาทีปีไก่

โบกมือลาฟ้าปีไก่ไทยแสนเศร้า
พระผ่านฟ้าคืนสู่สรวงห้วงสวรรค์
เจ็ดสิบปีครองไทยโดยทศธรรม
ราษฎร์โศกศัลย์ถึงพระเดชพระเมตตา

กว่าสี่พันโครงการหลวงห่วงชาวโลก
จึ่งวิโยกทั้งเทศไทยไปทั่วหล้า
น้อมสำนึกรำลึกคุณพระกรุณา
ปวงประชาสถิตในใจนิรันดร์

ประยอม ซองทอง
ผู้ประพันธ์