วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กรมหม่อนไหม จัดงาน 'ชิมหม่อน ชมไหม' คืนความสุขแก่เกษตร-ประชาชน

กรมหม่อนไหม จัดงาน 'ชิมหม่อน ชมไหม' คืนความสุขแก่เกษตร-ประชาชน

  • Share:

กรมหม่อนไหม ขานรับนโยบายรัฐบาลคืนความสุขให้เกษตรและประชาชน จัดชิมหม่อน ชมไหม ส่งสุขปีใหม่ 2561 สร้างจุดเรียนรู้ด้านหม่อนไหม 21 ศูนย์หม่อนไหมฯ ทั่วประเทศ พร้อมเปิดตัวยิ่งใหญ่ที่อุบลราชธานี...

วันที่ 30 ธ.ค. 60 ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ชิมหม่อน ชมไหม ส่งสุขปีใหม่ 2561” ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมหม่อนไหม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ดร.วิวัฒน์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการเกษตรกรได้รับ ประชาชนได้รู้ คืนความสุขสู่คนไทย จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการคืนความสุขให้กับเกษตรกรและประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระตุ้นการใช้จ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งกรมหม่อนไหมได้จัดงาน ชิมหม่อน ชมไหม ส่งสุขปีใหม่ 2561 ขึ้นระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61 ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 21 ศูนย์ทั่วประเทศ 

ด้าน นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจในงาน ประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ คือ สร้างจุดเรียนรู้ด้านหม่อนไหม ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 21 ศูนย์ เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนเยี่ยมชมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ การสาธิตกระบวนการผลิต ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านหม่อนไหม นิทรรศการความรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบครบวงจร มีการแจกจ่ายพันธุ์หม่อนให้กับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจ

นอกจากนี้ ยังมีจำหน่ายสินค้าหม่อนไหมที่มีคุณภาพให้กับประชาชน ซึ่งทำให้ประชาชนมีโอกาสได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์หม่อนไหมที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และยังเป็นการประชาสัมพันธ์งานหม่อนไหม ช่วยสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการเปิดจุดบริการนักท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการน้ำดื่ม น้ำหม่อนผลสด ฯลฯ บริการแก่ประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

อย่างไรก็ตาม การจัดงานชิมหม่อน ชมไหม ส่งสุขปีใหม่ 2561 ในครั้งนี้ กรมหม่อนไหมตั้งใจมอบเป็นของขวัญให้แก่พี่น้องเกษตรกรและประชาชน เพื่อแสดงออกถึงไมตรีจิต ความสัมพันธ์ และความร่วมมืออันดีในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรไปพร้อมกัน ทั้งภาคประชาชน เกษตรกร ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้