วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โฆษก กห.แจงปีหน้าลุยงานปรองดอง เน้นสร้างการรับรู้ มั่นใจ ลต.เกิดแน่

"โฆษกกลาโหม" แจง ปีหน้าลุยงานปรองดอง เน้นสร้างการรับรู้ทุกระดับ หวังประชาชนเคารพกรอบกฎหมาย เชื่อถ้าทำได้เลือกตั้งเกิดแน่นอน

...

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 60 พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ในฐานะคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดอง กล่าวถึงทิศทางสร้างความปรองดองปี 2561 อันเป็นโค้งสุดท้ายก่อนจะเลือกตั้ง ว่า เบื้องต้น วันที่ 8 มกราคม ทาง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเรียกประชุมคณะกรรมการฯ ถึงการติดตามความคืบหน้า และแนวทางการสร้างความปรองดองต่อไป ทั้งนี้ ต้องแยกออกเป็นสองส่วน 1. ความเห็นร่วมของภาคประชาชนว่า ปัญหาความเดือดร้อน และความเหลื่อมล้ำของประชาชที่เสนอเข้ามา โดยเราจะเอาความเห็นร่วมดังกล่าวเสนอไปที่รัฐบาล จากนั้นก็มอบหมายให้แต่ละกระทรวงแก้ไขปัญหา ตามอำนาจหน้าที่ ถ้าปัญหาใดต้องใช้เวลาก็ต้องบรรจุตามแผนงาน งบประมาณ เพื่อแก้ไขต่อไป ส่วนอะไรที่ทำได้เลยเราก็จะดำเนินการ โดยปัญหาความเดือดร้อนจากความเหลื่อมล้ำของประชาชนที่เราได้มาจากความเห็นร่วมของประชาชน จากการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ก็จะนำเข้ามาขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาผ่านกลไกประชารัฐ ซึ่งมีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันดำเนินการ


พล.ท.คงชีพ กล่าวต่อว่า 2. สัญญาประชาคม ที่เพิ่งดำเนินการเสร็จก็จะนำไปสร้างความรับรู้ และความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชน โดยเราดำเนินการในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะขยายตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล จนถึงหมู่บ้าน โดยใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทย และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พร้อมทั้งเราจะสร้างการรับรู้ไปจนถึงจิตสำนึกของประชาชน ว่าอะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ และสิ่งที่ทำไปแล้วจะไปกระทบ กลายเป็นความขัดแย้ง และปัญหาสังคม จะป้องกันได้อย่างไร ดังนั้น เราต้องทำให้สัญญาประชาคมฉบับนี้อยู่ในจิตสำนึกของประชาชน ขณะเดียวกัน ในกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานต่างๆ จะนำเอาสาระสำคัญประชาคมฉบับนี้ ไปปรับใช้ให้เข้ากับแผนงานของหน่วยงานนั้นๆ เช่น เรื่องความเหลื่อมล้ำ ก็ถูกนำไปบรรจุในแผนการของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เป็นต้น


"การสร้างความสามัคคีปองดองเราจะทำอย่างเงียบๆ เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงสัญญาประชาคมไปเรื่อยๆ โดยมีมาสคอตน้องเกี่ยวก้อยจะเป็นผู้ไปเคลื่อนไหวไปที่นั่น ที่นี่ ทั้งต่างจังหวัด และกรุงเทพฯ ซึ่งที่ผ่านมาประชาชนก็ตอบรับอย่างดี และเข้าใจในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม ถ้าทุกภาคส่วนไม่ละเลยการปรองดอง ผมเชื่อว่าในอนาคตปัญหาความขัดแย้งในสังคมจะลดลงได้ แม้ว่าจะไม่หมดก็ตาม" พล.ท.คงชีพ กล่าว และว่า ความเห็นร่วมของประชาชนส่วนใหญ่พบว่า ยังเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเชื่อมั่นในกรอบกติกาสังคม รวมทั้งการดำเนินการตามกรอบกฎหมาย ดังนั้น คนส่วนน้อยที่กระทำเกินกรอบกฎหมาย ก็ต้องกลับมาทบทวนตนเอง เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และหันมาปรองดองกับประชาชนส่วนใหญ่ที่เขายึดมั่นด้วย เพื่ออยู่ร่วมกันได้อย่างสงบ


เมื่อถามว่า ถ้ากระบวนการสร้างความปรองดองสามารถทำได้ ทุกอย่างจะเป็นไปตามโรดแม็ป ของรัฐบาล และ คสช.หรือไม่ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าว ตนเชื่อว่าทำได้ และเดินควบคู่กันได้ เพราะเราดำเนินการบนพื้นฐานความถูกต้องหวัง ความเป็นจริง และความเป็นธรรม พร้อมทั้งเชื่อว่าการสร้างความปรองดองเป็นความฝันของประชาชนทุกคนในประเทศ เราไม่อยากดูบนความขัดแย้งกันอีกแล้ว เมื่อถามอีกว่า ถ้าเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และอยู่บนพื้นฐานเหตุผลในสังคม จะสร้างความมั่นใจได้หรือไม่ ทุกอย่างจะเป็นไปตามกรอบที่วางไว้ เลือกตั้งเดือนพฤศจิกายน 2561 พล.ท.คงชีพ กล่าวว่า "ยืนยันว่าเรามีการเลือกตั้งแน่นอนตามกรอบโรดแม็ป แต่การสร้างความสามัคคีปรองดองถ้าสังคมมีความสงบ เข้าใจกัน ยอมลด ยอมถอย เพื่อเห็นกับประโยชน์ส่วนรวม ผมก็คิดว่าอะไรต่างๆ ก็จะสามารถเดินไปได้ ทั้งการเลือกตั้ง การปฏิรูปประเทศ และการบริหารงานของรัฐบาล เพราะฉะนั้นถ้าเราให้ความเชื่อมั่นในกระบวนการปรองดอง และปฏิบัติตามสัญญาประชาคมความขัดแย้งในอนาคตจะไม่เกิดขึ้นในที่สุด"

"โฆษกกลาโหม" แจง ปีหน้าลุยงานปรองดอง เน้นสร้างการรับรู้ทุกระดับ หวังประชาชนเคารพกรอบกฎหมาย เชื่อถ้าทำได้เลือกตั้งเกิดแน่นอน

... 30 ธ.ค. 2560 13:28 30 ธ.ค. 2560 14:07 ไทยรัฐ