วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กจิน' มอบนโยบายให้ ขรก.กรมราชทัณฑ์ พร้อมตรวจเยี่ยมเรือนจำบางขวาง

"บิ๊กจิน" มอบนโยบายให้ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ ผบ.เรือนจำ พร้อมตรวจเยี่ยมเรือนจำบางขวาง และมอบหลักการบริหาร ความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประชาสามัคคี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม...
เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. ที่กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รอง นายกฯ และ รมว.ยุติธรรม เข้ามอบนโยบายให้ผู้บัญชาการเรือนจำ และทัณฑสถาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ พร้อมเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางบางขวาง โดยมี พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ เปิดเผยว่า พล.อ.อ.ประจิน ได้เดินทางเข้ามอบนโยบายให้กับผู้บัญชาการเรือนจำ และทัณฑสถาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ พร้อมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) และร่วมรับฟังคำบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย 3 ส. ในการปฏิบัติหน้าที่ คือ สะอาด สุจริต และเสมอภาค รวมถึง 7 ก. ได้แก่ กักขัง แก้ไข ยึดหลักกฎหมาย วางกรอบ กลั่นกรอง ให้กำลังใจ และกลับตัว โดยระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา การดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์ เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี

"ครั้งนี้ท่านได้เน้นย้ำ หลักการบริหารงานที่สำคัญ คือ อำนวยการความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประชาสามัคคี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม โดยขอให้เร่งรัดด้านการต้านภัยยาเสพติด เร่งรัดปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน คุ้มครองสิทธิเสรีภาพคู่คุณธรรม และสร้างกระบวนการยุติธรรมให้ยั่งยืน อีกทั้งต้องยึดหลักนิติธรรม คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้องค์กรได้รับความเชื่อมั่น รวมถึงการยอมรับจากสังคม และประชาชนตลอดไป พร้อมกันนี้ยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางบางขวาง เพื่อรับทราบบทบาท ภารกิจ หน้าที่ และรับฟังปัญหาอุปสรรค สร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในเรือนจำ ตลอดจนตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังภายในเรือนจำอีกด้วย" พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าว.

"บิ๊กจิน" มอบนโยบายให้ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ ผบ.เรือนจำ พร้อมตรวจเยี่ยมเรือนจำบางขวาง และมอบหลักการบริหาร ความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประชาสามัคคี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม... 30 ธ.ค. 2560 13:02 30 ธ.ค. 2560 13:18 ไทยรัฐ