วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'พรเพชร' ปัด สนช.ไม่มีหน้าที่สอบขั้นตอนสรรหา กกต. เป็นอำนาจศาล รธน."พรเพชร" ปัด สนช.ไม่มีหน้าที่ตรวจสอบขั้นตอนสรรหา กกต. โบ้ยเป็นอำนาจศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการ แจงกำหนดสเปกเทพองค์กรอิสระแค่เฉพาะโควตาข้าราชการเท่านั้นเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 60 นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงการท้วงติงเรื่องการสรรหาผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น กกต. 2 คน ในส่วนของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ที่มีปัญหาเรื่องขั้นตอนการสรรหาไม่ได้ดำเนินการ โดยเปิดเผยว่า กรณีการท้วงติงจากบางฝ่ายเรื่องการสรรหา กกต.ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกานั้น ทางศาลฎีกาได้ส่งเอกสารชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหา กกต. 2 คนมาให้ สนช.แล้ว อย่างไรก็ตาม สนช.ไม่มีหน้าที่ตรวจสอบเรื่องการสรรหาของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่า ทำถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ แต่เป็นหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบขั้นตอนการสรรหา หน้าที่ของ สนช.มีเพียงการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการสรรหาเท่านั้น

ส่วนที่ระบุว่า มีการกำหนดคุณสมบัติกรรมการองค์กรอิสระสูงเกินไปนั้น จะเป็นเฉพาะในส่วนผู้ดำรงตำแหน่งทางราชการเท่านั้น เนื่องจากรัฐธรรมนูญกำหนดให้ต้องเคยดำรงตำแหน่งอธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการ 5 ปี ส่วนตำแหน่งทางวิชาการที่ต้องเป็นศาสตราจารย์ 5 ปี หรือในส่วนผู้ประกอบวิชาชีพ ที่ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 20 ปี เช่น ครู ทนายความ ถือว่าไม่ยาก ส่วนสาเหตุที่การสรรหา กกต.ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาไม่เชิญบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาสมัคร กกต. นอกเหนือจากการรับสมัครตามปกติ เพราะคิดว่าผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติมีเพียงพอต่อการสรรหาแล้ว ไม่จำเป็นที่ต้องใช้วิธีดังกล่าว.

"พรเพชร" ปัด สนช.ไม่มีหน้าที่ตรวจสอบขั้นตอนสรรหา กกต. โบ้ยเป็นอำนาจศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการ แจงกำหนดสเปกเทพองค์กรอิสระแค่เฉพาะโควตาข้าราชการเท่านั้น 30 ธ.ค. 2560 12:39 30 ธ.ค. 2560 12:53 ไทยรัฐ