วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เสนอสร้างโรงเผาขยะเพิ่ม 2 โรง เข้าที่ประชุมสภา กทม. ม.ค.61นี้

ชงโครงการสร้างเตาเผาขยะผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่ม 2 แห่ง “อ่อนนุช-หนองแขม” เข้าที่ประชุมสภา กทม. มกราคม 61

ผู้สื่อข่าวรายงานจากศาลาว่าการ กทม.ว่า ตามที่ กทม.ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะมูลฝอยผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน เพิ่มเติม 2 แห่ง คือที่ศูนย์กำจัดขยะหนองแขมและศูนย์ฯอ่อนนุช นั้น ขณะนี้ได้มีการศึกษาความเหมาะสมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เตรียมนำเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมสภา กทม.ภายในเดือนมกราคม 2561 เพื่อขอความเห็นชอบจากสภา กทม. ทั้งนี้ หากที่ประชุมสภา กทม.ให้ความเห็นชอบ คาดว่าภายในเดือน มี.ค.2561 จะสามารถเปิดประมูลโครงการได้ สำหรับเป้าหมายการก่อสร้างเตาเผาขยะผลิตกระแสไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งนี้ กทม.ตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในปี 2562-2564 เนื่องช่วงปี 2562 เป็นต้นไป สัญญาเช่าพื้นที่ฝังกลบขยะที่ กทม.เช่าไว้ อาทิ ที่นครปฐม ฉะเชิงเทรา จะสิ้นสุดลงด้วย

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้พื้นที่กรุงเทพฯ มีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 15,000 ตันต่อวัน กทม.ใช้วิธีกำจัดขยะด้วยการฝังกลบร้อยละ 80 ทำปุ๋ยหมักร้อยละ 10 เผาขยะผลิตกระแสไฟฟ้าร้อยละ 5 ในอนาคต กทม. มีเป้าหมายที่จะลดการฝังกลบและเพิ่มสัดส่วนการเผาขยะเพื่อผลิตเป็นพลังงานสะอาดจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 25 สำหรับเตาเผาขยะขนาด 1,000 ตันต่อวันนี้ จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 24 เมกะวัตต์.

ตามที่ กทม.ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะมูลฝอยผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน เพิ่มเติม 2 แห่ง... 30 ธ.ค. 2560 02:03 30 ธ.ค. 2560 04:26 ไทยรัฐ