วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รมว.ยธ. ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการทำงาน ดีเอสไอ

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รมว.ยธ. ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการทำงาน ดีเอสไอ เน้นย้ำเร่งรัดคดีสำคัญที่มีผลกระทบกับประชาชน อาทิ คดีความมั่นคง คดีค้ามนุษย์ คดีฟอกเงิน

วันที่ 29 ธ.ค. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการทำงานของดีเอสไอ โดยมี พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองอธิบดีดีเอสไอ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ให้การต้อนรับ และร่วมรับมอบ โดยใช้เวลาร่วม 2 ชั่วโมง

พล.อ.อ.ประจิน เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ที่มา ดีเอสไอ เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ดูข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการทำงาน และโครงสร้างขององค์กรตาม พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ โดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา ดีเอสไอ สามารถคลี่คลายคดีได้สำเร็จจำนวนมาก และปฏิรูปองค์กรมาตลอดตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม เช่น บทบาทหน้าที่ บุคลากร เพิ่มขีดความสามารถการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

"ส่วนคดีสำคัญที่มีผลกระทบต่อประชาชน จึงอยากให้ ดีเอสไอ เร่งรัด อาทิ คดีความมั่นคง คดีค้ามนุษย์ คดีฟอกเงิน คดีดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด คดีแชร์ลูกโซ่ คดีปลอมเอกสารราชการ เป็นต้น โดยให้รองอธิบดีดีเอสไอ 4 คน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) หรือฝ่ายความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบคณะกรรมการ" รมว.ยธ. กล่าว

พล.อ.อ.ประจิน เผยอีกว่า สำหรับกรอบการทำงานกำหนดออกเป็น 2 แนวทาง คือ 1. เกี่ยวกับประชาชนทั่วไป ในคดีหนี้นอกระบบ คดีข้อพิพาทที่ดินทำกิน คดีดอกเบี้ยเกินกำหนด ฯลฯ ให้ระยะเวลา 6 เดือน (พ.ค.) ก่อนมารายงานผล และ 2. เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐ หากพบว่ามีส่วนรู้เห็นต้องถูกตรวจสอบเช่นกัน นอกจากนี้ ได้มอบนโยบายให้ดีเอสไอ เน้นย้ำในเรื่องการอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประชาสามัคคี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม พร้อมทั้งเร่งรัดต้านภัยยาเสพติด เร่งรัดปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน คุ้มครองสิทธิเสรีภาพคู่คุณธรรม และสร้างกระบวนการยุติธรรมที่ยั่งยืน

ด้าน พ.ต.อ.ไพสิฐ กล่าวว่า สำหรับการเยียวยาผู้เสียหายในคดีต่างๆ เช่น ค่าทนายความ หรือไม่มีหลักทรัพย์ประกันตัวสู้คดี ก็สามารถร้องขอความช่วยเหลือได้จากกระทรวงยุติธรรม ส่วนการคุ้มครองพยานในคดี ซึ่งเกรงว่าอาจถูกคุกคามนั้น จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล และมีค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงมอบให้ จึงมีผู้สนใจให้ความร่วมมือเป็นพยาน จนคดีสำเร็จเป็นจำนวนมาก

"นอกจากนี้ ดีเอสไอ ได้ใช้มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ โดยการเน้นนำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เช่น ระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (DSI MAP) และผ่านระบบดาวเทียม GPS (DSI MAP Extended) รวมถึง การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายดีเอสไอในการป้องกันอาชญากรรมคดีพิเศษ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับภารกิจการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่" พ.ต.อ.ไพสิฐ กล่าว

พ.ต.อ.ไพสิฐ กล่าวอีกว่า ดีเอสไอ ดำเนินการผลิต และเผยแพร่เอกสารชุดความรู้ ความเข้าใจ และการเตือนภัยแก่ประชาชนเกี่ยวกับอาชญากรรมพิเศษ (Infographics) ผ่านทางสื่อต่างๆ ได้แก่ สื่อมวลชนทุกแขนง, สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ www.dsi.go.th และ Facebook (ดีเอสไอ กรมสอบสวนคดีพิเศษ, ดีเอสไอ นิวส์), ดีเอสไอ แอปพลิเคชัน (DSI Application), จีนิวส์ (GNews) ซึ่งเป็นช่องทาง และการสื่อสารกับประชาชน ในการให้ความรู้ ความความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษ และเป็นการเตือนภัยประชาชน เช่น เตือนภัยแชร์ลูกโซ่ หนี้นอกระบบ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ เป็นต้น

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รมว.ยธ. ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการทำงาน ดีเอสไอ เน้นย้ำเร่งรัดคดีสำคัญที่มีผลกระทบกับประชาชน อาทิ คดีความมั่นคง คดีค้ามนุษย์ คดีฟอกเงิน 29 ธ.ค. 2560 18:53 29 ธ.ค. 2560 19:21 ไทยรัฐ