วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สมเด็จพระสังฆราช ทรงบำเพ็ญกุศล100ปี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ พระกรรมฐานกลางกรุง

สมเด็จพระสังฆราช ทรงบำเพ็ญกุศล100ปี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ พระกรรมฐานกลางกรุง

  • Share:

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จไป วัดสัมพันธวงศาราม ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองสตวัสสายุกาล (100ปี) สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร) ที่ได้ชื่อว่าเป็นพระกรรมฐานกลางกรุง ยึดถือแนวทางหลวงปู่ขาว-หลวงปู่มั่น...

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) เสด็จยังพระอุโบสถวัดสัมพันธวงศาราม กรุงเทพฯ ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองสตวัสสายุกาล (100ปี) สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร) เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 (ธ)

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานผ้าไตร 20 ไตร เพื่อถวายพระสงฆ์สมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ ในพิธีดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธัมมจารี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม กรรมการ มส. ในฐานะประธานจัดงานฝ่ายสงฆ์ กล่าวว่า สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ได้ชื่อว่าเป็นพระกรรมฐานกลางกรุง เนื่องจากท่านยึดถือแนวปฏิบัติของหลวงปู่ขาว อนาลโย และหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 2 พระสายวิปัสสนากรรมฐานชื่อดัง โดยแม้ท่านจะเกิดที่ จ.อุบลราชธานี แล้วได้เข้ามาอยู่ยังวัดสัมพันธวงศาราม ท่านก็ยังยึดถือแนวปฏิบัติกรรมฐานมาโดยตลอด นอกจากนี้ ท่านยังถือว่าเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่มีอายุถึง 100 ปี เป็นรูปที่ 4 ในประวัติศาสตร์คณะสงฆ์ไทยด้วย

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้