วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มทภ.3 เยี่ยมจุดบริการ อำนวยความสะดวกการจราจรให้ ปชช.ในช่วงเทศกาลปีใหม่

มทภ.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล และ ผบ.ทบ.เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจร ในการช่วยลดอุบัติเหตุให้ ปชช. และเพิ่มมาตรการป้องกันการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมาย และยาเสพติดเข้ามา...
 เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้ลงพื้นที่ตรวจจุดบริการและช่วยเหลือประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายแผนบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 2560 ถึง 3 ม.ค. 2561 ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตาม พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ.ให้นโยบายแก่กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการ และช่วยเหลือประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ เนื่องจากจะมีการสัญจรของประชาชนจำนวนมาก อันจะเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน และอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน ตลอดจนเป็นการเพิ่มมาตรการในการป้องกันการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมาย และยาเสพติดเข้ามาในห้วงนี้ด้วย
 


ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 จึงร่วมกับส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ จัดตั้งจุดบริการและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 185 จุด โดยแบ่งเป็นจัดตั้งจุดบริการประชาชนในถนนสายหลัก 34 จุด ถนนสายรอง 80 จุด และบริเวณถนนชุมชน 71 จุด เพื่ออำนวยความความสะดวกในการเดินทางให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


และเมื่อเวลา 12.00 น. แม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน เพื่อให้ข้อเน้นย้ำในการปฏิบัติงาน ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยตรวจเยี่ยมด่านตรวจสบปราบ จ.ลำปาง, ด่านแม่พริก จ.ลำปาง โดยเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในเรื่องการแต่งกายของกำลังพล ให้มีความเรียบร้อยทุกส่วน ให้ปฏิบัติตามกฎจราจร อย่างเคร่งครัด ขอให้ดูแล และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างดีที่สุด ให้เกิดความปลอดภัย และมีความสะดวกในการเดินทางให้มากที่สุด ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน รวมทั้งยังได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย.

มทภ.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล และ ผบ.ทบ.เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจร ในการช่วยลดอุบัติเหตุให้ ปชช. และเพิ่มมาตรการป้องกันการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมาย และยาเสพติดเข้ามา...
 
 29 ธ.ค. 2560 16:30 29 ธ.ค. 2560 16:52 ไทยรัฐ