วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พด.เปิด 3 ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2561ให้ ปชช.

พด.เปิด 3 ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2561ให้ ปชช.

  • Share:

กรมพัฒนาที่ดิน เปิด 3 ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2561 ให้ประชาชนเข้าชมพระอัจฉริยภาพด้านดินของในหลวง รัชกาลที่ 9...

กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) เปิดศูนย์การเรียนรู้ 3 แห่ง คือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส และศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมากจากพระราชดำริ จ.ราชบุรี ช่วงวันหยุดยาว "ส่งความสุขปีใหม่ 2561 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" เพื่อเป็นการคืนความสุขให้กับประชาชนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึง 2 มกราคม 2561

ทั้งนี้ นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลปีใหม่ 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงเตรียมของขวัญปีใหม่ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ โดยจัดโครงการ ส่งความสุขปีใหม่ 2561 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นการคืนความสุขให้กับประชาชนทั่วประเทศ จากหน่วยงานในสังกัด อาทิ "มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง" "เพิ่มพลังปีใหม่ ซื้อสินค้าเกษตรไทยคุณภาพดีในราคาพิเศษ" และ "ปีใหม่เที่ยวทั่วไทยสุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ผ่านการเปิดสถานที่ราชการให้ประชาชนได้เที่ยวชม เช่น ศูนย์ศึกษา ศูนย์เรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และให้ความรู้ด้านการเกษตร ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึง 2 มกราคม 2561

ทั้งนี้ พด.ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ทั้ง 3 แห่ง คือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส และศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมากจากพระราชดำริ จ.ราชบุรี ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกรมพัฒนาที่ดิน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเป็นทางเลือกสำหรับการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัวช่วงวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันได้เข้ามาเที่ยวชม พร้อมศึกษาดูงานที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการแก้ปัญหาและพัฒนาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์สามารถกลับมาเพาะปลูกพืชเพื่อทำการเกษตรได้ตราบจนทุกวันนี้

ประชาชนและผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จ.ฉะเชิงเทรา โทร. 038 554 982 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จ.นราธิวาส โทร. 073 631 033 ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ จ.ราชบุรี โทร. 032 226 744

คุณอาจสนใจข่าวนี้