วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รบ.ย้ำ ผ่อนปรนแรงงานต่างด้าว พิสูจน์สัญชาติ ถึง 30 มิ.ย. 2561

รัฐบาล ย้ำ ผ่อนปรนแรงงานต่างด้าวพิสูจน์สัญชาติ ออกไปถึง 30 มิ.ย. 61 วอน นายจ้างและแรงงานต่างด้าวทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎกติกา

 และดำเนินการให้เสร็จสิ้น

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 33/2560 เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ได้ผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศ และทำงานได้จนถึง 31 ธ.ค. 60 โดยแรงงานต่างด้าวต้องพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จ ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น 


“รัฐบาลรับทราบถึงความจำเป็นที่จะต้องผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวราว 900,000 คน ที่กำลังดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแต่ยังไม่แล้วเสร็จ และแรงงานที่ไม่มีเอกสารใดๆ ให้ได้ขึ้นทะเบียนประวัติ จัดทำฐานข้อมูล และพิสูจน์สัญชาติให้เรียบร้อย จึงได้ขยายเวลาดำเนินการออกไปอีก 6 เดือน จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 61 ตามมติ ครม.เมื่อ 19 ธ.ค. 60 และขณะนี้ คสช.อยู่ระหว่างการพิจารณาใช้ มาตรา 44 ในการผ่อนผัน” 


ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยขอให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าว ทำความเข้าใจกฎกติกาที่ภาครัฐได้ชี้แจง ไม่เกิดความตื่นตระหนก และดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ให้เรียบร้อย 
สำหรับแนวทางการดำเนินงานนับจากนี้ แต่ละจังหวัดจะจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงาน เพื่อทำหน้าที่จัดตั้งและกำกับดูแลการดำเนินการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ให้บรรลุเป้าหมาย 
โดยแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติกว่า 900,000 คน ต้องไปขึ้นทะเบียนประวัติจัดทำฐานข้อมูล ณ ศูนย์ OSS ในพื้นที่ที่แรงงานต่างด้าวทำงานอยู่ภายใน 31 มี.ค. 61 และไปพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย. 61 ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารใดๆ ให้นายจ้างพาไปขึ้นทะเบียนประวัติ และจัดทำฐานข้อมูลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ รมว.แรงงานกำหนด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียด จากนั้นให้พิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย. 61 เช่นกัน


“นายกฯ อยากให้ทุกหน่วยสร้างการรับรู้แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ โดยยกตัวอย่างกระแสข่าว เรื่องโรงไฟฟ้ากระบี่ จะใช้น้ำมันปาล์มเพื่อแก้ปัญหาราคาตก หวังปลุกกระแสให้ประชาชนติดตามทวงถามจากรัฐบาล และ กฟผ.ว่า ไม่เป็นความจริง ทั้งๆ ที่รัฐบาลมีมาตรการอื่นในการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า เป็นต้น”


รัฐบาล ย้ำ ผ่อนปรนแรงงานต่างด้าวพิสูจน์สัญชาติ ออกไปถึง 30 มิ.ย. 61 วอน นายจ้างและแรงงานต่างด้าวทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎกติกา

 และดำเนินการให้เสร็จสิ้น 29 ธ.ค. 2560 14:56 29 ธ.ค. 2560 15:27 ไทยรัฐ