วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'นทพ.-พาณิชย์'เครือข่าย 8หน่วยงานลงนามMOU เดินหน้าโครงการประชารัฐ

ผบ.นทพ. ควงรองปลัดฯพาณิชย์ ลงนาม MOU เครือข่ายประชารัฐ 8 หน่วยงาน ระดมศักยภาพต้นแบบความสำเร็จช่วยกลุ่มผู้ประกอบการ หวังช่วยฟื้นเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายนายกฯ...


เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับเครือข่ายประชารัฐรวม 8 หน่วยงาน กับกระทรวงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 วิทยาเขต 35 แห่งทั่วประเทศ, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารออมสิน และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

โดยมีพล.อ.ธงชัย สาระสุข ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการพัฒนา และ น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อระดมศักยภาพ หวังเป็นต้นแบบของความสำเร็จในการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นราษฎรในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาในทุกภูมิภาค ก่อนขยายผลไปยังกลุ่มอื่นๆ ต่อไป โดยครอบคลุมทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างรายได้ ขึ้นภายในชุมชน ส่งผลให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นฟื้นตัว และเกิดความยั่งยืน

ทั้งนี้ ภายในงานประกอบด้วย การจัดบูธแสดงถึงบทบาท หน้าที่และผลงานในการสนับสนุนของแต่ละหน่วยงาน และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำ โครงการที่หน่วยได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อมาเป็นต้นแบบ เข้าร่วมในโครงการ ประกอบด้วย โครงการเลี้ยงโคเนื้อแบบครบวงจร จากจังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการข้าวชุมชน จากจังหวัดบุรีรัมย์ โครงการทอผ้าพื้นเมืองชาวเขา จากจังหวัดแม่ฮ่องสอนโครงการจักสานผลิตภัณฑ์จากต้นคร้า จากจังหวัดบึงกาฬ โครงการกรีนมาร์เก็ต ตลาดเกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์มะขาม จากจังหวัดเพชรบูรณ์ และโครงการวิสาหกิจชุมชน ผลิตปุ๋ย และผลิตภัณฑ์กาแฟ จากจังหวัดชุมพร ทั้งนี้ในงานได้รับความสนใจจากผู้บังคับหน่วย ซึ่งเดินทางมาจากทั่วประเทศอย่างดียิ่ง

ทั้งนี้ พล.ท.ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ เสนาธิการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งรับผิดชอบ โครงการประชารัฐ กล่าวว่า หลังจากพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (mou) แล้ว ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกหน่วยงานร่วมประชุมหารือ เป็นระยะๆ เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้บังเกิดผลสำเร็จ ทั้งนี้จะมีการลงพื้นที่ ในห้วงหลังปีใหม่ เพื่อให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์ของท่านนายกรัฐมนตรี และยังเป็นต้นแบบของความร่วมมือในแบบประชารัฐให้กับหน่วยงานอื่นๆ ด้วย.

ผบ.นทพ. ควงรองปลัดฯพาณิชย์ ลงนาม MOU เครือข่ายประชารัฐ 8 หน่วยงาน ระดมศักยภาพต้นแบบความสำเร็จช่วยกลุ่มผู้ประกอบการ หวังช่วยฟื้นเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายนายกฯ... 29 ธ.ค. 2560 14:23 29 ธ.ค. 2560 14:35 ไทยรัฐ