วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ทำระบบน้ำเสียเพิ่มเติมที่ห้วยขวาง

ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมพื้นที่เขตห้วยขวางเข้าสู่โรงควบคุณภาพน้ำดินแดงว่า ขณะนี้สำนักการระบายน้ำได้ว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการให้สำรวจและออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมในพื้นที่ดังกล่าวเมื่อเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา งบประมาณ 48 ล้านบาท กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 8 เดือน

โดยเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. คณะทำงานได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่เป็นครั้งแรก เพื่อชี้แจงจุดประสงค์โครงการประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงชี้แจงรูปแบบเบื้องต้นว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร หรือมีความคิดเห็น ความต้องการเกี่ยวกับโครงการนี้อย่างไรบ้าง เพื่อคณะทำงานจะได้รวบรวมความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆนำไปปรับใช้ในการออกแบบโครงการต่อไป ทั้งนี้ จะมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งภายในต้นปี 2561 ก่อนจะสรุปผลนำเสนอผู้บริหาร กทม. เพื่อขอจัดสรรงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างจากรัฐบาลจำนวน 1,600 ล้านบาท

รายงานข่าวแจ้งว่า โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมนี้ เป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองบริเวณพื้นที่ห้วยขวางและคลองแสนแสบ โดยระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมพื้นที่เขตห้วยขวางจะครอบคลุมพื้นที่ 15 ตารางกิโลเมตร (ตร.กม.) รับปริมาณน้ำเสียเข้าสู่โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงประมาณ 60,000 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อวัน กทม.ตั้งเป้าการก่อสร้างภายในปลายปี 2561.

ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมพื้นที่เขตห้วยขวางเข้าสู่โรงควบคุณภาพน้ำดินแดงว่า ขณะนี้สำนักการระบายน้ำได้ว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการให้สำรวจและออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมในพื้นที่ดังกล่าว... 29 ธ.ค. 2560 01:16 29 ธ.ค. 2560 01:56 ไทยรัฐ