วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โปรดเกล้าฯ 'วรวิทย์ สุขบุญ' เป็นเลขาธิการ ป.ป.ช.คนใหม่

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ นายวรวิทย์ สุขบุญ ขึ้นดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ ป.ป.ช.แล้ว มีผลตั้งแต่ 24 ธ.ค.ที่ผ่านมา

วันที่ 28 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวรวิทย์ สุขบุญ ข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. พ้นจากตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ช. ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 2560

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2560 ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ นายวรวิทย์ สุขบุญ ขึ้นดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ ป.ป.ช.แล้ว มีผลตั้งแต่ 24 ธ.ค.ที่ผ่านมา 28 ธ.ค. 2560 19:16 28 ธ.ค. 2560 19:58 ไทยรัฐ