วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แกนนำสวนยาง สงขลา กระทุ้งรัฐลดพื้นที่ปลูก 30% แก้ราคาตกระยะยาว

แกนนำสวนยาง สงขลา กระทุ้งรัฐลดพื้นที่ปลูก 30% แก้ราคาตกระยะยาว

  • Share:

สงขลา แกนนำสวนยาง สงขลา กระทุ้งรัฐลดพื้นที่ปลูก 30% แก้ปัญหาราคาตกระยะยาว พร้อมให้ปรับเปลี่ยนมาปลูกมะพร้าว และกาแฟทดแทน 

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2560 ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา ตัวแทนสมาพันธ์เกษตรกรจังหวัดสงขลา นำโดย นายปรีชา สุขเกษม เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรกรจังหวัดสงขลา นายกาจบัณฑิต รามมาก นายครรชิต เหมะรักษ์ รองประธานสมาพันธ์เกษตรกรจังหวัดสงขลา นางปรินดา ปาลาเร่ ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯ พร้อมตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางพารารายย่อย เดินทางมาเพื่อเข้ายื่นหนังสือถึง นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่าน นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เรียกร้องให้แก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำในระยะยาว ภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนพืชแทนยางเพื่อลดพื้นที่ปลูกยางพารา หลังจากที่ผ่านมาได้เรียกร้องให้แก้ปัญหาในระยะสั้นเน้นเรื่องราคาเป็นหลัก

โดยแผนระยะยาว ควรปรับลดพื้นที่ปลูกยางพารา และมีมาตรการรองรับชัดเจน สำหรับพืชใหม่ที่ปลูก โดยให้จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดนำร่อง ก่อนขยายผลไปยังจังหวัดต่างๆ ที่สนใจโดยมีข้อแนะนำใน 7 ประเด็น อาทิ จังหวัดสงขลา ควรลดพื้นที่ปลูกยางพาราลง 30% ของพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งหมด ให้ปรับเปลี่ยนพืชแทนยางพารา ที่เหมาะสมกับพื้นที่ เน้น มะพร้าว และกาแฟ ซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นและปลูกง่าย สามารถผลิตและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องและเพิ่มมูลค่าได้ โดยให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ที่เคยส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกยาง มาส่งเสริมมะพร้าว และกาแฟ โดยดำเนินมาตรการในลักษณะเดียวกัน ตั้งโรงงานแปรรูปมะพร้าวและกาแฟแบบครบวงจร ตลอดห่วงโซ่การผลิต รองรับผลผลิตที่ได้จากโครงการ โดยนำรูปแบบแบ่งโควตาให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมผลผลิตป้อนโรงงานแปรรูปมะพร้าวและกาแฟ (รูปแบบเหมือนอุตสาหกรรมอ้อย) และให้จัดหามาตรการรองรับรายได้ที่หายไปของเกษตรกรระหว่างรอผลผลิตมะพร้าวและกาแฟ อาทิ การปลูกสับปะรด ข้าว มันฝรั่ง เป็นพืชแซม

นอกจากนี้ ควรแต่งตั้งตัวแทนจากสมาพันธ์เกษตรกรจำนวน 2 ท่าน เป็นกรรมการติดตามโครงการปรับเปลี่ยนพืชแทนยางเพื่อลดพื้นที่ปลูกยางพารา ภายหลังจากยื่นหนังสือแล้ว จะขอรับทราบคำตอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใน 15 วัน

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า รับที่จะส่งเรื่องต่อไปยัง ประธาน สนช. และรัฐมนตรีว่การกระทรวงเกษตรฯ โดยแนวทางตามข้อเสนอแนะนั้น จังหวัดสงขลาได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว อาทิ การส่งเสริมการใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมของโครงการต่างๆ ซึ่ง อบจ.สงขลา ได้นำมาเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างถนน 10% และการลดพื้นที่ปลูกยางพารา เพื่อปลูกพืชทดแทน โดย กยท.ส่งเสริมในการปลูกมะพร้าวในอัตราไร่ละ 16,000 บาท สามารถมายื่นเรื่องและสอบถามข้อมูลได้ที่ กยท.ทุกสาขา เป็นต้น ซึ่งในประเด็นเหล่านี้ จังหวัดจะได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าไปกำกับดูแล และให้คำแนะนำ โดยเฉพาะการจัดหาพันธุ์มะพร้าว การพิจารณาความเหมาะสมของสภาพพื้นดิน ตลาดการรองรับผลผลิต...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้