วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กโย่ง' ส่ง พก.รุกสร้างศูนย์บริการคนพิการครบวงจรทุกจังหวัดปี61

รมว.พม. ส่งความสุข ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2561 เพื่อคนพิการ มอบหมายให้ กรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รุกสร้างศูนย์บริการคนพิการครบวงจรทุกจังหวัดปี 61...
เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.60 ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) บ้านราชวิถี พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรม “ส่งความสุข...ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2561 เพื่อคนพิการศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร” พร้อมเยี่ยมชมการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการต้นแบบว่า พม.โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ขับเคลื่อนการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการอย่างความเท่าเทียมในสังคม ด้วยแนวคิดเปลี่ยน "ภาระ" เป็น "พลัง" ของสังคม หนึ่งในการส่งมอบความสุขเป็นของขวัญปีใหม่ 2561 เพื่อคนพิการคือการจัดสร้างศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวมถึงจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปให้ครบ 1,752 ศูนย์

โดยศูนย์ฯ ระดับจังหวัดจะเป็นศูนย์รวมการให้บริการและอำนวยความสะดวกแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ หรือ One-Stop Service สำหรับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่สามารถมารับบริการนวดจากคนพิการ การซื้อผลิตภัณฑ์จากคนพิการและผู้ด้อยโอกาส นอกเหนือจากการออกบัตรประจำตัวคนพิการ บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อประกอาอาชีพบริการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการหรืออุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ บริการด้านการส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการ การบริการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน/ช่วยเหลือ หรือบริการให้คำปรึกษา ศูนย์รับบริจาคกายอุปกรณ์ และศูนย์สายด่วน 1479 เพื่อคนพิการทั้งมวล


ขณะนี้ พก.ได้จัดสร้างศูนย์ฯ ต้นแบบบริเวณภายใน พก.บ้านราชวิถีซึ่งจะเปิดให้บริการ 24 ชม.และเป็นต้นแบบจัดสร้างขยายผลทุกจังหวัดในปี 2561


ด้านนายสมคิด สมศรี อธิบดี พก. กล่าวว่า พก.ได้รับอนุมัติงบประมาณจัดสร้างศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดทั้งหมด 76 แห่งและกรุงเทพมหานครแล้วแห่งละ 30 ล้านบาท แต่ละแห่งจะเริ่มก่อสร้างปี 2561 ใช้พื้นที่ของกรมธนารักษ์ พื้นที่บริจาค ขณะนี้ 30 กว่าจังหวัดจัดหาพื้นที่ก่อสร้างได้แล้ว จะเริ่มวางเสาเข็ม ก.พ.2561 ศูนย์ฯนี้จะให้บริการคนพิการอย่างครบวงจร ทั้งยังจ้างคนพิการมาทำหน้าที่ให้บริการด้วย.

รมว.พม. ส่งความสุข ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2561 เพื่อคนพิการ มอบหมายให้ กรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รุกสร้างศูนย์บริการคนพิการครบวงจรทุกจังหวัดปี 61...


 28 ธ.ค. 2560 14:29 28 ธ.ค. 2560 14:45 ไทยรัฐ