วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'พรเพชร' ปิดทางพรรคการเมือง ยื่นศาล รธน.ตีความคำสั่ง คสช.


"พรเพชร" ขวางพรรคการเมืองยื่นศาล รธน.ตีความคำสั่ง คสช. ยกบทเฉพาะกาลรัฐธรรมนูญคุ้มครอง ไม่สามารถตรวจสอบคำสั่ง คสช.ได้ ยืนกรานไม่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชน ปฏิเสธ สนช.ไม่ได้รับใบสั่ง คสช.


เมื่อเวลา 10.30 น. ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงกรณีพรรคการเมืองจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคำสั่ง คสช. ที่ 53/2560 ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ว่า เป็นสิทธิของพรรคการเมืองที่จะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ตามสิทธิ แต่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ส่วนตัวเห็นว่า อาจมีปัญหาเรื่องบทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่คุ้มครองคำสั่ง คสช.ให้ไม่สามารถตรวจสอบได้

ส่วนประเด็นที่มองว่าคำสั่ง คสช.ดังกล่าวขัดต่อการละเมิดสิทธิเสรีภาพนั้น เห็นว่าไม่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชน เมื่อถามว่าการใช้คำสั่ง คสช.ตามมาตรา 44 เป็นการใช้ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญเป็นไปตามหลักนิติธรรมหรือไม่ นายพรเพชร กล่าวว่า กฎหมายจำเป็นต้องแก้ไข หากเกิดความผิดพลาดหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายฉบับอื่น ทำให้เกิดปัญหาก็ต้องแก้ไข หากปล่อยกฎหมายเดินไปทั้งที่มีปัญหาโดยไม่ได้แก้ไข คงทำไม่ได้ ทั้งนี้ การแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต้องใช้เวลาพอสมควร แต่การแก้ไขของ สนช.ในปัจจุบันถูกจำกัดด้วยระยะเวลาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 ซึ่งหากกฎหมายได้ออกไปแล้ว สนช.ก็ยอมรับความผิดพลาด เราถือว่าเมื่อทำผิดต้องยอมรับผิด และปรับปรุงแก้ไขให้เดินต่อไปได้


เมื่อถามว่า ดูเหมือนว่า ขณะนี้ไม่ได้ปกครองตามระบบนิติรัฐ นิติธรรม แต่ขึ้นอยู่กับคำสั่งของคนๆ เดียวหรือไม่ นายพรเพชรตอบว่า ไม่ใช่ เพราะอำนาจการทำงานกระจายไปทุกส่วน ฝ่ายนิติบัญญัติก็ทำหน้าที่ไป ยืนยันว่าไม่มีใครรับใบสั่งอะไรมา.

"พรเพชร" ขวางพรรคการเมืองยื่นศาล รธน.ตีความคำสั่ง คสช. ยกบทเฉพาะกาลรัฐธรรมนูญคุ้มครอง ไม่สามารถตรวจสอบคำสั่ง คสช.ได้ ยืนกรานไม่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชน ปฏิเสธ สนช.ไม่ได้รับใบสั่ง คสช.
 28 ธ.ค. 2560 13:06 28 ธ.ค. 2560 13:26 ไทยรัฐ