วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประชาพิจารณ์คลื่นรถไฟความเร็วสูง

เวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะประเด็นหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตใน การใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรศัพท์ความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ ของ กสทช. ประเด็นหนึ่งที่พูดถึงกันมากที่สุดคือการจัดสรรคลื่นความถี่ให้กับ รถไฟ เพื่อใช้สำหรับระบบอาณัติ สัญญาณควบคุมรถไฟความเร็วสูง

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 การสื่อสารโทรคมนาคมถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการเชื่อมโยงระบบขนส่งกับนานาประเทศ หรือที่เรียกว่า โลจิสติกส์ ซึ่งจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ กสทช. ได้กำหนดให้รถไฟความเร็วสูงที่ว่าใช้คลื่นความถี่ที่ติดกับคลื่น 850 เมกะเฮิรตซ์ ที่เป็นของ กสทช.โทรคมนาคมในปัจจุบัน สิ่งที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบคือการรบกวนโดยความถี่ของรถไฟถูกกวนจากคลื่น 850เมกะเฮิรตซ์อย่างรุนแรง และไม่ สามารถที่จะให้ความมั่นใจได้ว่าจะมีการป้องกันคลื่นรบกวนได้แค่ไหน

ผลที่เกิดขึ้นก็คือ ความปลอดภัยของผู้โดยสารบนรถไฟความเร็วสูง จะมีความเสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นอย่างมาก ในทางเทคนิคไม่มีใครสามารถรับประกันได้ว่า การป้องกันการรบกวนของคลื่น 850 เมกะเฮิรตซ์ต่อคลื่น 900เมกะเฮิรตซ์ที่จะใช้เป็นอาณัติสัญญาณที่เรียกว่า Signaling ของรถไฟ นึกถึงภาพความเสียหายที่จะเกิดขึ้น จึงเป็นเหตุผลที่จะต้องมีการทบทวนความปลอดภัยในการใช้คลื่นความถี่ให้รอบคอบกว่านี้

มีประเด็นที่น่าสังเกตก็คือ ข้อเสนอของ กสทช. ตรงข้ามกับผลการศึกษาของ จุฬาฯ ที่เสนอให้รถไฟใช้คลื่นติดกับคลื่นของ AWN ที่ห่างจากคลื่น 850 เมกะเฮิรตซ์ ถึง 6 เมกะเฮิรตซ์ แต่ที่ กสทช.กำหนดห่างจากคลื่น 850 เมกะเฮิรตซ์ แค่ 1 เมกะเฮิรตซ์เท่านั้น

ผลกระทบจากการรบกวนของคลื่น 850 เมกะเฮิรตซ์ของ CAT ไปที่ผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือ ทำให้การใช้โทรศัพท์ไม่สมบูรณ์ ติดบ้างไม่ติดบ้าง เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบุคคลไม่ใช่ระบบ แต่ถ้าคลื่นรบกวนดังกล่าวเกิดขึ้นกับระบบ จะเกิดความเสียหายอย่างรุนแรง

ในมุมมองของ วิศวกรรม มีความเห็นว่ามีความเสี่ยง เพราะยังไม่มีประเทศไหนในโลกที่จะให้ระบบโทรคมนาคมกับระบบอาณัติสัญญาณของรถไฟความเร็วสูงที่คลื่นห่างกันแค่ 1 เมกะเฮิรตซ์ โดยทางเทคนิค แม้จะติดตั้งอุปกรณ์กรองสัญญาณรบกวนแล้วก็ตาม แต่ก็ยังอยู่บนความเสี่ยงอยู่ดี

ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ เทคโนโลยี GSM-R ที่ใช้สำหรับระบบอาณัติสัญญาณของรถไฟความเร็วสูงทั่วโลก ใช้กันมาเกือบ 20 ปี มีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยี LTE-R แทน และเทคโนโลยีที่ว่านี้ต้องการที่จะใช้คลื่นความถี่มากขึ้นจาก 5 เมกะเฮิรตซ์เป็น 7-10 เมกะเฮิรตซ์ เพราะฉะนั้นถ้ารถไฟจำเป็นต้องใช้คลื่นความถี่แบบใหม่ ก็จะทำให้เกิดปัญหาทันที

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ กทช.จึงควรจะรอความชัดเจนของระบบอาณัติสัญญาณที่จะใช้เชื่อมต่อกับรถไฟความเร็วสูงในภูมิภาคนี้ด้วย ไม่เช่นนั้นก็จะเกิดความสูญเสียและจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยไม่มีความจำเป็น โดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงที่บ้านเราเพิ่งจะนำมาใช้งานเป็นครั้งแรก

จะเสี่ยงไม่ได้เด็ดขาด.

หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th

เวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะประเด็นหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตใน การใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรศัพท์ความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ ของ กสทช.... 28 ธ.ค. 2560 11:17 28 ธ.ค. 2560 11:26 ไทยรัฐ