วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สุภาพบุรุษจราจร

โครงการ “สุภาพบุรุษจราจร ทำความดีด้วยหัวใจ” ของตำรวจภูธรภาค 3 เป็นแนวคิดที่น่าสนใจของตำรวจ พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิติประภัสร์ รรท.ผบช.ภ.3 มีนโยบายยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา และเป็นที่รักของประชาชน

ให้ความสำคัญคำว่า ตำรวจของประชาชน โดยเฉพาะบุคลิกภาพของตำรวจในสังกัดของตำรวจภูธรภาค 3 ในการบริการประชาชน ยิ้มแย้มแจ่มใส กิริยาวาจาสุภาพ อ่อนโยน

แสดงออกถึงความกระตือรือร้น ไม่แสดงกิริยาวาจาท่าทางในลักษณะที่ข่มประชาชน การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชน

ปรับตำรวจเข้าหาประชาชน

เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ และความเข้าใจระหว่างตำรวจกับประชาชน

ให้ความรู้แก่ประชาชนในการใช้รถ ใช้ถนน เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

รวมทั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาข้อสงสัยให้กับพี่น้องประชาชน

ส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจมีจิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ” ในสังกัดตำรวจภูธร ภาค 3

“โครงการสุภาพบุรุษจราจรทำความดีด้วยหัวใจ” มุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมาย เริ่มจากอัตราโทษสถานเบาคือ “ว่ากล่าวตักเตือน” ทุกกรณีสำหรับข้อกล่าวหาที่สามารถดำเนินการได้ ควบคู่ไปกับการให้ความรู้แก่ประชาชนผู้กระทำผิด

ทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในเจตนารมณ์แห่งกฎหมายจราจรอย่างถูกต้อง

ตระหนักถึงความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร

พร้อมทั้งให้จัดทำทะเบียนรายชื่อประชาชนที่ได้รับการ “ว่ากล่าวตักเตือน” และให้ระบุเลขประจำตัวประชาชนเพื่อรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูล โดยให้สถานีตำรวจทุกแห่ง

พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ ออกเยี่ยมจุดตรวจในเขตพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา จำนวน 2 จุด คือ ถนนราชดำเนิน บริเวณหน้าลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และจุดตรวจถนนสุรนารายณ์ หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องของโครงการ เนื่องจากเป็นเมืองใหญ่ที่มีปัญหามานาน

ผลการทดลองปฏิบัติของตำรวจภูธรภาค 3 มีความพร้อมและมั่นใจที่โครงการนี้ดี โดยให้สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาชี้แจงแนวทางดำเนินในพื้นที่รับผิดชอบอื่นๆในสังกัดตำรวจภูธรภาค 3

เป็นอีกนโยบายที่ออกมาเพื่อประชาชน.


“เพลิงพยัคฆ์”
pluengpayak@thairath.co.th

โครงการ “สุภาพบุรุษจราจร ทำความดีด้วยหัวใจ” ของตำรวจภูธรภาค 3 เป็นแนวคิดที่น่าสนใจของตำรวจ พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิติประภัสร์ รรท.ผบช.ภ.3 มีนโยบายยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา 28 ธ.ค. 2560 10:53 28 ธ.ค. 2560 10:59 ไทยรัฐ