วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยอดเยี่ยม


นางยิ่งลักษณ์ วัชรพล รองประธานมูลนิธิไทยรัฐมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมปี 2560 ให้นายวัชระ จิรฐิติกาลกิจ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ และมีนายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปาฐกถาพิเศษในงาน.

นางยิ่งลักษณ์ วัชรพล รองประธานมูลนิธิไทยรัฐมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมปี 2560 ให้นายวัชระ จิรฐิติกาลกิจ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ และมีนายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปาฐกถาพิเศษในงาน 27 ธ.ค. 2560 23:38 28 ธ.ค. 2560 00:32 ไทยรัฐ