วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ดันแก้กฎ ก.พ.อ.ขึ้นเงินเดือนอาจารย์

ดันแก้กฎ ก.พ.อ.ขึ้นเงินเดือนอาจารย์

  • Share:

จากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุม ก.พ.อ.ว่า ที่ประชุมได้มีการหยิบยกกรณีเงินเดือนอาจารย์ซึ่งเป็นข้าราชการในมหาวิทยาลัย ที่มีเงินเดือนน้อยกว่าข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร้อยละ 8 ซึ่งที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) และตัวแทนสภาคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ยื่นหนังสือเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีให้ช่วยเยียวยา โดยที่ประชุมเห็นว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวควรจะใช้วิธีการแก้ไขกฎหมายคือ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 เพื่อให้ ก.พ.อ.มีอำนาจในการเยียวยาปัญหาเงินเดือนได้เหมือนคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ซึ่งตนได้หารือกับนายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) แล้ว เห็นว่าแก้ไขกฎหมายนี้ สามารถทำได้โดยใช้เวลา 3 เดือน เสนอเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาได้ต่อข้อถามว่า กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือกับสำนักงบประมาณ กรณีจัดสรรงบเพื่อเลื่อนเงินเดือนให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ในอัตราร้อยละ 4 ส่วนข้าราชการ ร้อยละ 6 โดยขอให้กำหนดวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้เท่ากับข้าราชการนั้น นพ.ธีระเกียรติกล่าวว่า เป็นเรื่องที่แต่ละมหาวิทยาลัยที่จะต้องดำเนินการ ตนหรือนายกฯคงไม่สามารถไปสั่งมหาวิทยาลัยได้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้