วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มนุษยธรรม


นายกิตติพงศ์ กิตติขจร และ น.ส.ฉฎาณิศา ชำนาญเวช 2 รอง ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กับเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานเข้าเยี่ยมครอบครัวชาวซิมบับเวที่หนีภัยสงครามจะไปประเทศที่ 3 แต่มาตกค้างอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ.

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร และ น.ส.ฉฎาณิศา ชำนาญเวช 2 รอง ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กับเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานเข้าเยี่ยมครอบครัวชาวซิมบับเวที่หนีภัยสงครามจะไปประเทศที่ 3 แต่มาตกค้างอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ 27 ธ.ค. 2560 23:34 28 ธ.ค. 2560 00:31 ไทยรัฐ