วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แนะครูแก้ปัญหาเป็นระบบให้โอกาสเด็กหลังห้อง

นายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง ครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2560 คนที่ 2 ของไทย ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานตอนหนึ่งในงานวัน “กำพล วัชรพล” ประจำปี 2560 ว่า ตนมาจากครอบครัวแตกแยกและยากจน ต้องทำงานหารายได้ตั้งแต่มัธยมต้น แต่ไม่เคยเสียการเรียน กระทั่งได้มาเป็นครูก็เพียงเพราะให้มีงานทำไปวันๆ จุดเปลี่ยนที่ทำให้เป็นครูจนถึงปัจจุบันคือการได้รับทุนภูมิพล ทุนจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งแม้ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขการชดใช้ทุนคืน แต่ตนคิดว่าใครก็ตามที่ได้รับทุนนี้ ให้ชดใช้ทุนไปตลอดชีวิตก็ใช้ไม่หมด ตนจึงเป็นครูจนเกษียณอายุราชการ และนักเรียนที่สอนจะเน้นให้ความสำคัญกับเด็กหลังห้องหรือเด็กนอกห้อง เพราะตนเชื่อว่าเด็กทุกคนเปลี่ยนแปลงได้ หากได้รับโอกาส โดยครูต้องหาและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก เพื่อให้เด็กได้มีจุดยืนในสังคมให้ได้ การทำเช่นนี้แม้จะเหนื่อยแต่ได้ประโยชน์จากการทำให้เด็กได้มีวิถีชีวิตที่ดีคือกำไรของครูที่ไม่ได้ขาดทุน


นายจิรัฏฐ์กล่าวด้วยว่า การเป็นครูต้องหาปัญหาให้เจอ แล้วอย่านั่งมองปัญหา แต่ต้องแก้ให้เป็นองค์รวมเป็นระบบ ไม่ใช่แก้เป็นรายวัน ถือเป็นความท้าทายที่ต้องต่อสู้ ส่วนปัญหาการศึกษาที่คนมักจะมองเป็นเพราะนโยบายนั้น ตนคิดว่าไม่เกี่ยว หากเราเข้าใจถึงวิชาที่สอน แต่เรามักมองสิ่งเหล่านั้นเป็นปัญหาและนำเป็นข้ออ้างโดยไม่พยายามแก้ไข ตนเชื่อว่าครูสามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงการศึกษาให้ดีขึ้นได้.

นายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง ครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2560 คนที่ 2 ของไทย ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานตอนหนึ่งในงานวัน “กำพล วัชรพล”... 27 ธ.ค. 2560 23:33 28 ธ.ค. 2560 00:15 ไทยรัฐ