วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มูลนิธิไทยรัฐ จัดงานวัน ‘กำพล วัชรพล’ มอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น (คลิป)

มูลนิธิไทยรัฐ จัดงานวัน ‘กำพล วัชรพล’ มอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น (คลิป)

  • Share:

มูลนิธิไทยรัฐ จัดงานมอบรางวัล “กำพล วัชรพล” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2560 ปีนี้รั้วธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ด้านสื่อมวลชนยอดเยี่ยม พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลแก่คณบดีคณะวารสารศาสตร์-สื่อสารมวลชน รวมทั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือก..

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.60 มูลนิธิไทยรัฐ จัดงานมอบรางวัล “กำพล วัชรพล” สำหรับวิทยานิพนธ์ด้านสื่อมวลชน ครั้งที่ 21 ประจำปี 2560 โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธี พร้อมแขกผู้มีเกียรติ

นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานกรรมการพิจารณาให้รางวัล “กำพล วัชรพล” กล่าวว่า มูลนิธิไทยรัฐ มีเจตจำนงในการส่งเสริมการศึกษาของประเทศในทุกระดับ สำหรับในระดับอุดมศึกษานั้น ได้เล็งเห็นความสำคัญของผลงานวิจัยจากการทำวิทยานิพนธ์ จึงจัดประกวดผลงานดีเด่น เพื่อส่งเสริมการศึกษาและอาชีพสื่อที่ไทยรัฐให้การสนับสนุนมาตลอด

สำหรับปีนี้ มีผู้ส่งวิทยานิพนธ์เข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 8 เรื่อง จากสถาบันต่างๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการตัดสินซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากมูลนิธิไทยรัฐ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมกันพิจารณา จนมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม คือ

วิทยานิพนธ์เรื่อง “ตัวชี้วัดและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเสรีภาพนักหนังสือพิมพ์ไทย” วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ของนายวัชระ จิรฐิติกาลกิจ

ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ข้างต้นที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จะได้รับเงินสด 200,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จากนางยิ่งลักษณ์ วัชรพล รองประธานและเหรัญญิกมูลนิธิไทยรัฐ รวมทั้งมอบโล่ให้แก่ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นอกจากนี้ มูลนิธิไทยรัฐ ยังมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น และครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ประจำปี 2560 รวมทั้งมอบโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิไทยรัฐ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้