วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
จ.ส.ท.มอบของขวัญปีใหม่ ปรับลดดอกเบี้ยบรรเทาความเดือดร้อน ปชช.

จ.ส.ท.มอบของขวัญปีใหม่ ปรับลดดอกเบี้ยบรรเทาความเดือดร้อน ปชช.

  • Share:

สถานธนานุบาลของ อปท.มอบของขวัญปีใหม่ 2561 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 60 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) กล่าวว่า สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2503 เพื่อให้บริการเงินกู้แก่ประชาชน ให้ประชาชนได้นำเงินไปใช้สอยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือนำไปลงทุนในกิจการขนาดย่อมได้โดยไม่ต้องไปกู้เงินจากเอกชน ซึ่งต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง และเป็นการตรึงอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมในท้องตลาดไม่ให้สูงจนเกินไป รวมถึงเพื่อควบคุมการรับซื้อของโจร ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำเงินผลกำไรจากการดำเนินงานไปทำนุบำรุง และพัฒนาท้องถิ่นได้อีกทางหนี่งด้วย

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันสถานธนานุบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจำนวนทั้งหมด 240 แห่ง และเพื่อเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ 2561 ให้แก่ประชาชน คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) จึงมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2561 (ตลอดทั้งปี) สำหรับเงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท จะคิดอัตราดอกเบี้ย 0.50 บาทต่อเดือน สำหรับเงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท จะคิดอัตราดอกเบี้ย 1 บาทต่อเดือน และสำหรับเงินต้นเกินกว่า 30,000 บาท ที่ปัจจุบันเก็บดอกเบี้ยที่ร้อยละ 1.50 บาทต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยก็จะลดลงเหลือร้อยละ 1.0 บาทต่อเดือน เท่ากับอัตราดอกเบี้ยของเงินต้นที่เกิน 5,000 บาท โดยของขวัญปีใหม่ในครั้งนี้ จะเป็นปีพิเศษกว่าทุกปี คือ มอบให้ทั้งปี เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อย ให้มีเงินทุนหมุนเวียนใช้จ่ายต่อไปได้นั่นเอง

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้