วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'เรืองไกร' ร้องศาลฯตีความคำสั่ง คสช. รีเซตสมาชิกพรรค ขัด รธน.หรือไม่

"เรืองไกร" ร้องศาลรัฐธรรมนูญตีความคำสั่งหัวหน้า คสช.53/2560 ปมรีเซตสมาชิกพรรคการเมือง ขัด รธน ม.45-77 หรือไม่

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.60 ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ คณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทำของหัวหน้า คสช.กรณีออกคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 53/2560 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง เป็นการกระทำการที่จำกัดสิทธิหรือเสรีภาพบุคคลที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือไม่ เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 45 ประกอบมาตรา 77 วรรคสอง และการออกคำสั่งดังกล่าวเป็นการกระทำอันต้องห้ามตามความในมาตรา 5 หรือไม่ นอกจากนั้นยังขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 53/2560 สิ้นผลไป โดยไม่มีผลใช้บังคับได้มาตั้งแต่แรก หรือเสมือนไม่เคยมีคำสั่งดังกล่าว

โดย นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า การที่คำสั่งดังกล่าวเป็นการบังคับให้สมาชิกพรรคการเมือง จะต้องทำหนังสือยืนยันการเป็นสมาชิกซึ่งเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ซึ่งมีทั้งการเขียนเป็นเอกสาร และต้องมีการส่งหลักฐานประกอบนั้น ประชาชนสามารถทำได้หรือไม่ เป็นการละเมิดสิทธิเขาหรือไม่ เพราะในความเป็นจริงแล้วควรจะเป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองในการตรวจสอบว่าสมาชิกพรรคมีคุณสมบัติหรือขาดคุณสมบัติ ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นภาระของสมาชิกพรรคการเมือง ทั้งนี้ตนมองว่าการออกคำสั่งดังกล่าว ขัดรัฐธรรมนูญ 45 ที่ห้ามไม่ให้คนที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคการเมืองมาสั่งการพรรคการเมือง นอกจากนั้นยังมองว่าขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 77 วรรคสองด้วย เพราะการออกคำสั่งดังกล่าวของ คสช.ไม่มีการรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกพรรคการเมืองก่อน

ดังนั้นตนจึงนำเรื่องนี้มาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีคำสั่งให้คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 53/2560 สิ้นผลไป เพราะหากไม่อย่างนั้นก็จะมีการใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งลบล้างกฎหมาย หรือออกเป็นกฎหมายโดยไม่ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยยกเลิกคำสั่งหรือประกาศคณะปฏิวัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาแล้วหลายฉบับ ครั้งนี้ตนจึงมาขอพึ่งศาลรัฐธรรมนูญด้วยเช่นกัน

ผู้สื่อข่าวถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่ารีเซตสมาชิกพรรคการเมืองเอื้อให้พรรคทหารหรือไม่ นายเรืองไกร กล่าวว่า ก็มีความเป็นไปได้ ส่วนจะเอื้อใครหรือไม่ไม่ทราบ ซึ่งเรื่องดังกล่าวแม้จะดูเหมือนว่าเป็นประโยชน์ต่อพรรคการเมืองเก่า แต่กลับทำให้เกิดภาระกับพรรคการเมืองเก่าในการยืนยันการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ขณะที่เป็นเรื่องง่ายสำหรับพรรคการเมืองใหม่

"เรืองไกร" ร้องศาลรัฐธรรมนูญตีความคำสั่งหัวหน้า คสช.53/2560 ปมรีเซตสมาชิกพรรคการเมือง ขัด รธน ม.45-77 หรือไม่ 27 ธ.ค. 2560 14:06 27 ธ.ค. 2560 16:37 ไทยรัฐ