วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปี 2561 เศรษฐกิจจะโต

คณะกรรมการนโยบายการเงิน มีนโยบายให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ 1.5 พร้อมทั้ง ประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจปีหน้า จะโตขึ้นจากร้อยละ 3.8 เป็นร้อยละ 3.9 เป็นอย่างน้อย

อย่างไรก็ตาม ธนวรรธน์ พลวิชัย ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจหอการค้าไทย สำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่าง 30 ธ.ค.2560-2 ม.ค.2561 คาดว่าจะมีการใช้จ่ายสูงสุดในรอบ 13 ปี นับตั้งแต่ปี 2549 โดย มีมูลค่าการใช้จ่ายทั่วประเทศ อยู่ที่ 132,050 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.1 เนื่องจากประชาชนกล้าที่จะใช้จ่ายซื้อสินค้ามากขึ้น

นอกจากนี้ ประชาชนร้อยละ 48.3 ยังพร้อมที่จะท่องเที่ยวพักผ่อนใช้จ่ายเงินในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งร้อยละ 93.1 ต้องการเดินทางไปทำบุญ รองลงมาร้อยละ 88 เดินทางท่องเที่ยว ร้อยละ 65.2 มีการเลี้ยงสังสรรค์ แยกเป็นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศที่ร้อยละ 83.5 เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศที่ร้อยละ 16.5

ความเห็นของชาวบ้านส่วนใหญ่ร้อยละ 38 มองว่าสภาวะเศรษฐกิจของประเทศจะดีขึ้น หอการค้าไทยคาดว่าเศรษฐกิจในปีนี้ จะขยายตัวที่ร้อยละ 4 ปี 2561 จะขยายตัว ที่ร้อยละ 4.2-4.5 ได้เห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ชัดเจนในไตรมาสที่ 2 ของปีหน้าแน่นอน

กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา โดย พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ คาดว่าสิ้นปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยที่ 35.38 ล้านคน โตขึ้นร้อยละ 8.77 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ มีรายได้เข้าประเทศที่ 1.83 ล้านล้านบาท โตขึ้นร้อยละ 12

นับตั้งแต่ต้นปี 2560 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสร้างรายได้เข้าประเทศและกระจายรายได้สู่ภูมิภาคต่างๆรวม 2.41 ล้านล้านบาท การท่องเที่ยวขยายตัวที่ร้อยละ 9.77 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจของประเทศ กำลังฟื้นตัว สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลที่จะเน้นการท่องเที่ยวเมืองรอง เป็นจุดขายในปีหน้า ขายธรรมชาติ ขายความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้จักมากขึ้น

หลายประเทศที่อาศัยรายได้จากการท่องเที่ยวเลี้ยงคนได้ทั้งประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีศิลปวัฒนธรรม อาคารสถานที่ประวัติศาสตร์เก่าแก่ ไม่ได้ขายสินค้าแบรนด์เนม หรือความทันสมัยแต่อย่างใด

สิ่งที่รัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการคือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ถนนหนทาง สนามบิน การขนส่งมวลชน การสื่อสารโทรคมนาคม ให้พร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยว ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าในปีหน้า

การท่องเที่ยวแห่งประเทศภายใต้การนำของ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา และ ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะต้องรับภาระหนักเป็นพิเศษ เพราะการท่องเที่ยวที่จะเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชนต้องได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยและภายใต้การกำกับดูแลของรองนายกฯ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รายได้จากการท่องเที่ยวจะเป็นการตอบโจทย์ว่าเศรษฐกิจจะฟื้นหรือฟุบ.

หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th 

คณะกรรมการนโยบายการเงิน มีนโยบายให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ 1.5 พร้อมทั้ง ประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจปีหน้า จะโตขึ้นจากร้อยละ 3.8 เป็นร้อยละ 3.9 เป็นอย่างน้อย 27 ธ.ค. 2560 13:37 27 ธ.ค. 2560 14:50 ไทยรัฐ