วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สภาพภูมิอากาศเปลี่ยน อาจผลักดันผู้อพยพ

เมื่อเร็วๆนี้มีการเผยแพร่ข้อมูลจากนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันวิจัยผลกระทบจากสภาพอากาศพอตส์ดัมแห่งประเทศเยอรมนี เผยถึงความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการอพยพข้ามชาติในระดับโลก โดยระบุว่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งสภาพอากาศที่รุนแรง จะทำให้ประชากรในประเทศยากจนพยายามหนีความลำบากในการดำรงชีวิตและทยอยมุ่งหน้าสู่ประเทศในแถบยุโรปเพิ่มขึ้น

นักวิจัยได้ตรวจดูการขอลี้ภัยในสหภาพยุโรประหว่างปี พ.ศ.2543-2557 จาก 103 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการโยกย้ายของผู้อพยพจากประเทศที่มีสงครามอย่างซีเรีย อิรัก และอัฟกานิสถาน
รวมถึงยังศึกษาข้อมูลในปี พ.ศ.2558-2559 ที่มีเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองเกี่ยวกับผู้อพยพที่เข้าไปพักพิงอยู่ในหลายประเทศในยุโรป นักวิจัยพบว่า มีความสัมพันธ์ด้านสถิติระหว่างความผันผวนของการขอลี้ภัยกับสภาพอากาศที่ผิดปกติ ซึ่งสรุปว่าจำนวนผู้ลี้ภัยในสหภาพยุโรป อาจเพิ่มขึ้นได้มากกว่า 1 ใน 4 ภายในปี พ.ศ. 2643 แม้ว่าภาวะโลกร้อนจะชะลอตัวลงแล้วก็ตาม

มีการคาดการณ์ว่าหากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอัตราปัจจุบันยังมีอย่างต่อเนื่อง การอพยพลี้ภัยก็อาจสูงถึงเกือบ 3 เท่า เป็นไปได้ว่าจะมากกว่า 1 ล้านคนต่อปีภายในสิ้นศตวรรษนี้ อย่างไรก็ตาม การวิจัยดังกล่าวไม่ได้อธิบายถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น การขยายตัวของความขัดแย้ง การละทิ้งที่พักอาศัยของตน เนื่องจากภาวะสงคราม เกิดความเครียดทางเศรษฐกิจและความอดอยากแร้นแค้นที่ไม่สามารถปลูกพืชผลการเกษตรได้.

เมื่อเร็วๆนี้มีการเผยแพร่ข้อมูลจากนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันวิจัยผลกระทบจากสภาพอากาศพอตส์ดัมแห่งประเทศเยอรมนี เผยถึงความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการอพยพข้ามชาติในระดับโลก... 27 ธ.ค. 2560 13:07 27 ธ.ค. 2560 13:07 ไทยรัฐ